Elk jaar worden de milieu- en klimaateisen voor de woningbouw strenger. In de afgelopen jaren heeft de woningbouwsector dan ook grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lenteakkoord heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Nu staat de sector voor de opgave om nieuwbouw klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat bewoners dit waarderen en er steeds meer naar vragen.

Om deze reden hebben WoningBouwersNL, NEPROM en Bouwend Nederland een nieuw platform opgericht: Klimaat adaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform willen we onze leden ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis. 

Daarbij hoeft het wiel niet altijd opnieuw uitgevonden te worden. Sterker nog, de KAN-publicatie “Leren van natuurlijke woonbuurten uit het verleden” analyseert 12 woningbouwprojecten uit de periode 1995-2010. Dit zijn verschillende type projecten, van dichtbebouwde stedelijke woonwijken (100 woningen/hectare) tot enkele villa’s midden in de natuur (5 w/ha). Er worden projecten uit heel Nederland geanalyseerd, zoals EVA-Lanxmeer (Culemborg), De Kersentuin in Utrecht en ’t Zand in Son en Breugel. 

De analyse van de projecten laat zien dat ze allemaal een veel hogere natuurwaarde hebben terwijl de (beheer)kosten niet hoger zijn dan normaal. Ook zijn de bewoners (zeer) tevreden. Aan het begin van het project moet er een goed plan zijn om de natuur centraal te stellen. Maar, vooral ook, hoe de natuur de jaren daarna, via een slim beheerplan, ‘zelf’ verder kan groeien.

De publicatie is hier te lezen: https://www.kanbouwen.nl/2021/02/25/eindrapport-leren-van-natuurrijke-woonbuurten/

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie