Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november is het Nederlandse politieke landschap in de ban van belangrijke vraagstukken, waarvan woningbouw een van de meest prangende is. Jannes van Loon, woningmarktonderzoeker van WoningBouwersNL, heeft de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen geanalyseerd om inzicht te bieden in hun standpunten omtrent woningbouw.

In onderstaande notitie worden de resultaten van deze analyse uiteengezet. De programma’s zijn geanalyseerd aan de hand van drie thema’s die belangrijk zijn voor woningbouwers:

  • Plannen rondom de woningbouw: Welke concrete maatregelen stellen de politieke partijen voor met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen?
  • Plannen rondom de bestaande woningvoorraad: Hoe kijken de partijen aan tegen het beheer en de optimalisatie van de huidige woningvoorraad?
  • Plannen rondom corporaties: In hoeverre krijgen corporaties een rol toebedeeld in het stimuleren van de woningbouwproductie, en hoe verschilt dit tussen de diverse politieke stromingen?

Deze thema’s worden als cruciaal beschouwd, gezien de dringende behoefte aan oplossingen voor de huidige woningnood in Nederland. In het licht van de verkiezingen is het van groot belang te begrijpen waar de partijen staan en welke standpunten waarschijnlijk zullen worden omgezet in beleid.

Deze ‘WoningBouwersNL analyse verkiezingsprogrammas 2023’ werpt niet alleen een licht op de individuele standpunten van de politieke partijen, maar ook wat de gemene deler is en welke plannen mogelijk niet op voldoende steun kunnen rekenen.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een visuele samenvatting, presenteert Jannes van Loon zijn bevindingen kort en krachtig op het YouTube-kanaal van WoningBouwersNL. De sheets ‘Analyse verkiezingsprogramma’s 2023 Jannes van Loon’ kun je hier vinden.

 

 

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie