Premium

WoningBouwersNL: Nieuwbouwmarkt onder druk, maar kansen blijven bestaan

De Nederlandse woningmarkt heeft sinds de zomer van 2022 een dramatische ommekeer doorgemaakt, waarbij de nieuwbouwmarkt ernstig is getroffen. Maar er zijn ook kansen, blijkt uit de halfjaarlijkse Thermometer Koopwoningen van branchevereniging WoningBouwersNL. De stijgende rente, explosieve toename van energielasten en onzekerheid rondom de oorlog in Oekraïne hebben consumenten somber gestemd, met name doorstromers, de belangrijkste kopers van nieuwbouwwoningen.

Bestaande woningmarkt hersteld
In deze turbulente tijden zijn er echter ook een aantal lichtpuntjes aan te wijzen. Zo laat de bestaande woningmarkt tekenen van herstel zien met stijgende verkopen en prijscorrecties in de goede richting. De verkooptijd in de bestaande markt blijft bovendien zeer laag.

Recent onderzoek van het CBS bevestigt bovendien het belang van nieuwbouw voor de doorstroming op de woningmarkt. De oplevering van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021 heeft geleid tot beschikbaarheid van nog eens 120.000 woningen in de bestaande voorraad. Dit is aanzienlijk meer dan de impact van sterfte, emigratie en transformatie. Nieuwbouw blijft de motor voor doorstroming en de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het is hierom essentieel dat beleidsmakers niet slechts inzetten op de bouw van woningen voor starters, maar ook ruimte maken voor het vrijspelen van starterswoningen door middel van doorstroming.

Branchevereniging waarschuwt: migratie vraagt mogelijk om veel meer woningen
Wel wijst de branchevereniging er met klem op dat het migratiedossier de woningmarkt in de komende jaren waarschijnlijk in zeer hoge mate zal beïnvloeden. Nederland kampt met een snel vergrijzende bevolking. Wil het land haar welvaartsniveau behouden, dan zal hierop bewust beleid moeten worden gevoerd waarmee voldoende hoogwaardige arbeidsmigranten worden aangetrokken. Voldoende beschikbare woningen is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Het miljoen nieuwe woningen waarmee nu rekening wordt gehouden, is in dat geval bij lange na niet genoeg. Volgens de branchevereniging zijn er in dat geval eerder circa twee miljoen nieuwe woningen nodig. Het is volgens WoningBouwersNL noodzakelijk dat we nu vast een discussie voeren over de vraag op welke plekken we die woningen ná 2030 willen hebben.

Voor meer informatie en inzichten over de Nederlandse woningmarkt, verwijzen we naar het volledige rapport Thermometer Koopwoningen najaar 2023 van branchevereniging WoningBouwersNL.

Leden kunnen hieronder de Thermometer downloaden. Bent u geen lid en wilt u de 5-minuten versie ontvangen? Stuur een bericht naar info@woningbouwersnl.nl

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie