Premium

Nieuwe halfjaarlijkse Thermometer voorziet moeilijke tijden voor de woningmarkt

Woningbouwers zoeken naar lichtpuntjes in onzekere tijden

Door de snel dalende koopkracht en de explosief gestegen hypotheekrentestand worden nieuwbouwwoningen voor veel kopers onbereikbaar. Dit meldt WoningBouwersNL op basis van haar halfjaarlijkse Thermometer Koopwoningen. Als gevolg van de fors gestegen materiaalprijzen besluiten sommige ontwikkelaars bovendien om projecten uit te stellen tot betere tijden. Dit is een ramp voor woningzoekenden, omdat de schaarste op deze manier alleen maar toeneemt.

De afgelopen maanden is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen hard gedaald, terwijl uit de cijfers blijkt dat de behoefte aan nieuwe huizen onverminderd hoog is. Voorzitter Piet Adema van WoningBouwersNL licht toe: “Onze leden rapporteren dat het moeilijker is dan een jaar geleden om een nieuwbouwhuis te verkopen. De verkooptijden lopen weliswaar nog niet op, maar kopers moeten steeds vaker terugkomen op de koop, omdat de bank renteverhogingen doorvoert waardoor de financiering toch niet meer lukt. Daardoor worden huizen soms wel twee tot drie keer verkocht voordat de spade de grond in kan.

Het beleid van Minister De Jonge om tweederde van de nieuwe voorraad ‘betaalbaar’ te laten zijn kan volgens WoningBouwersNL met deze hoge prijzen niet meer uit. Adema: “Dat aandeel moet naar beneden, naar bijvoorbeeld 30%. Door de hoge prijzen van bouwmaterialen en de steeds schaarser wordende grondmarkt is goedkope bouw bijna niet meer rond te rekenen. Als we doorzetten met dat beleid werkt het contraproductief. We moeten ons goed blijven realiseren dat tweederde van niets, altijd nog minder is dan 30 procent van iets”.

Omdat het voor starters steeds lastiger wordt ertussen te komen, bepleit WoningBouwersNL om flink in te zetten op doorstroming. “Door in te zetten op de bouw voor senioren die een groot huis achterlaten, komen via verhuizingen vanzelf starterswoningen vrij. Juist senioren hebben gemiddeld genomen veel vermogen, dat hen mogelijk maakt een stap te maken.” In de Thermometer Koopwoningen van WoningBouwersNL is hierom een speciaal katern gewijd aan de woonwensvoorkeuren van senioren.

Wilt u de 5-minuten versie ontvangen? Stuur een bericht naar info@woningbouwersnl.nl

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie