Op vrijdag 12 maart is de Thermometer Koopwoningen Voorjaar officeel gelanceerd. We hebben voor het eerst live de belangrijkste bevindingen uit de Thermometer Koopwoningen met de kijkers gedeeld. We gingen in gesprek met politici over hun plannen om de woningbouw te versnellen.

De goed draaiende woningmarkt is momenteel een lichtpunt in deze economisch donkere tijden. Maar er is nog steeds sprake van een woningtekort. Hoe lossen we dit op? Waar gaan we een miljoen woningen bouwen? En als we meters willen maken, kunnen we dan ook buiten de bebouwde kom bouwen? Is nieuwbouw vooral voor doorstromers of moet een nieuwbouwwoning ook voor starters betaalbaar zijn? Al met al boeiende gesprekken die je kunt terugkijken in de video hieronder:

De grote vraag blijft nog:

Hoe gaan de politieke partijen de woningbouw verhogen naar > 110.000 woningen per jaar?

Er is een samenvatting gemaakt van de antwoorden van VVD, GroenLinks, CDA, D66 en CU. Het afschaffen van de verhuurdersheffing kwam bij veel partijen aan bod. Maar elke partij had zo zijn eigen woonplannen. Hoe gaan de politieke partijen de woningbouw verhogen? We hebben diverse quotes uit de gesprekken kunnen halen. Uiteraard hebben de partijen ook nog andere ideeën benoemd.

VVD: “Op korte termijn moeten we inzetten op transformaties, flexwoningen en herbestemming van recreatiewoningen en op middellange termijn moeten we inzetten op buitenstedelijk bouwen”

GroenLinks: “We reserveren de komende 10 jaar 6 miljard euro voor het voortzetten van de woningbouwimpuls en we investeren 18 miljard euro in het aangelegen van openbaar vervoer ”

CDA: “Meer rijksregie nodig, nieuwe minister moet bij gemeenten macht hebben om plannen door te zetten”

D66: “Markt en overheden moeten beter samenwerken, ga als minister met lokale overheden in gesprek en kijk waar doorbraak mogelijk is”

CU: “Naast de nadruk op het bouwen voor de vraag van vandaag, moeten we niet de belangrijke waarden om gelukkig te wonen en leven vergeten”

Bekijk de onderstaande video:

met dank aan Julius Terpstra (CDA), Paul Smeulders GroenLinks), Pieter Grinwis (CU), Faissal Boulakjar (D66), Daniel Koerhuis (VVD), Evert van Kooten (Directeur Hegeman Bouw) en Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems TU Delft).

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie