**Stikstof-nieuws: ** Het kabinet neemt maatregelen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk. Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening voor projecten en activiteiten te hervatten. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend biedt intern en extern salderen, of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een andere

Dit is een premium artikel

We zien dat je nog geen lid bent, of je bent nog niet ingelogd

inloggen Lid worden?

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie