[Persbericht 16-05-‘24]

WoningBouwersNL verwelkomt nieuwe maatregelen voor woningbouw uit coalitieakkoord

WoningBouwersNL, de branchevereniging voor woningbouwers, reageert positief op de aangekondigde maatregelen uit het nieuwe coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, die gericht zijn op het aanpakken van de wooncrisis in Nederland.

In het akkoord wordt volkshuisvesting nadrukkelijk erkend als een grondwettelijke taak van de overheid, en het terugdringen van het woningtekort wordt als topprioriteit benoemd. WoningBouwersNL steunt deze ambitie volledig en is verheugd over de inzet van een coördinerend minister die regie voert op de ruimtelijke ordening en woningbouw.

Versnelling en schaalvergroting noodzakelijk
De coalitie streeft ernaar jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, passend bij de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit ambitieuze doel is een noodzakelijke stap om het historische woningtekort aan te pakken. WoningBouwersNL onderschrijft de noodzaak van bindende afspraken tussen rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies om deze doelstelling te behalen.

De voorgestelde maatregelen om de woningbouw te versnellen, zoals het beschikbaar stellen van meer bouwgrond, het verlagen van bouwkosten en het beperken van beroepsmogelijkheden in procedures, worden door WoningBouwersNL als essentieel beschouwd. “Het is cruciaal dat we de bureaucratische hindernissen wegnemen en zorgen voor een snellere realisatie van woningbouwprojecten,” aldus Jac Vries, voorzitter van WoningBouwersNL.

Betaalbaarheid en diversiteit in het woningaanbod
WoningBouwersNL juicht de stimulering van het bouwen van private huurwoningen en de verduidelijking van de fiscale positie van de eigen woning toe. Daarnaast steunt WoningBouwersNL ook de maatregelen gericht op het bevorderen van betaalbaarheid en diversiteit in het woningaanbod. Het bouwen van ten minste 30% sociale huurwoningen en de focus op betaalbare woningen voor middeninkomens zijn stappen in de juiste richting. Wel is de financiële ondersteuning om deze betaalbare woningen te realiseren met €1 miljard per jaar €2 tot €4 miljard te laag. Een oplossing is om hogere percentages nieuwbouw voor de vrije markt te bouwen. Hierbij kan het nieuwe Kabinet profiteren van een sterk aantrekkende nieuwbouwmarkt. In april werden er 2.935 nieuwbouw koopwoningen verkocht, het op een na hoogste aantal in 12 jaar. De vraag is vooral groot naar duurdere, grondgebonden woningen. De verkoop van een grotere nieuwbouwwoning zet een keten aan verhuizen in gang waardoor er gemiddeld 2,5 tot 3 (betaalbare) (starters)woningen vrij komen.

Samenwerking voor een duurzame toekomst
De organisatie waardeert het brede scala aan maatregelen die gericht zijn op het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, zoals de herbestemming van gebouwen en het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals coöperatief wonen. Dit draagt bij aan een duurzame en flexibele woningmarkt.

“Wij zijn klaar om samen te werken met de overheid en andere stakeholders om de ambitie van 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren,” zegt Jac Vries, voorzitter van WoningBouwersNL. “Samen kunnen we zorgen voor een toekomstbestendige en betaalbare woningmarkt voor alle Nederlanders.”

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie