WoningBouwersNL heeft in een brief aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar ongenoegen geuit over het onderzoek “Concentraties in de nieuwbouwmarkt” van Edwin Buitelaar en Erwin van der Krabben. De organisatie is het niet eens met de conclusies die in het onderzoek worden getrokken.

In de brief benadrukt WoningBouwersNL dat haar leden veel frustratie en vertraging ondervinden door het gebrek aan capaciteit en slagkracht in gemeenten. Het zijn nog steeds de gemeenten die moeten zorgen voor de benodigde bestemmingswijziging om te kunnen bouwen, daar heeft de markt geen invloed op. Ook hebben woningbouwers en -ontwikkelaars te maken met eigendomsplanologie bij gemeenten, waardoor het lijkt alsof zij hun gronden niet willen bebouwen. In werkelijkheid krijgen bedrijven echter niet deze mogelijkheid doordat gemeenten andere (gemeentelijke) locaties aanwijzen die vervolgens vaak maar moeizaam tot ontwikkeling komen.

Daarnaast wijst WoningBouwersNL erop dat projectontwikkelaars zich in veruit de meeste gevallen netjes aan de door de overheid gewenste afspraken houden als het gaat om de aantallen, bijkomende wensen en eisen, programmering, etc. en dus vele woningen toevoegen, ook in het betaalbare segment. Er wordt gesuggereerd dat ontwikkelaars alleen maar duur bouwen, maar dat is absoluut niet het geval. WoningBouwersNL wil dan ook een beter begrip en waardering voor haar rol in de woningmarkt en een constructieve dialoog over de mogelijkheden en uitdagingen waar zij als projectontwikkelaars mee te maken hebben.

WoningBouwersNL is bereid om hierover met de Autoriteit Consument en Markt in gesprek te gaan en blijft zich inzetten voor een gezonde en duurzame woningmarkt voor iedereen.

 

Lees hieronder de aan de ACM verstuurde brief.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie