[Persbericht 27-02-23]

WoningBouwersNL en NL Greenlabel zijn per 1 januari een partnerschap aangegaan. Via dit partnerschap kunnen de leden van WoningBouwersNL met hulp van de experts van NL Greenlabel op een eenvoudige manier natuurinclusieve leefomgevingen creëren.

Om de ambities van WoningBouwersNL op het vlak van het vergroenen van de stedelijke omgeving kracht bij te zetten, is de organisatie per 2023 kennispartner geworden van NL Greenlabel. Met dit partnerschap wil WoningBouwersNL haar leden concrete handvatten bieden om verder te verduurzamen.

NL Greenlabel is een krachtige kennisorganisatie met een unieke werkwijze om plannen van opdrachtgevers en bouwers op verschillende schaalniveaus te verbeteren op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Door ambities meetbaar te maken zijn deze beter te borgen. Van visie tot en met realisatie en beheer ondersteunt NL Greenlabel marktpartijen, waardoor kwaliteit in de planvorming centraal komt te staan.

Coen van Rooyen, directeur WoningBouwersNL licht het partnerschap toe: “We komen uit verschillende werkvelden en hebben praktisch dezelfde missie: een gezonde, groene en klimaatadaptieve leefomgeving creëren waar mens en biodiversiteit floreren”. De complexe opgaven waar de samenleving nu voor staat, vragen volgens de branchevereniging om een gezamenlijke en sector overschrijdende aanpak. “Juist daarom zijn wij blij met deze samenwerking. We brengen zo de groen- en bouwsector dichter bij elkaar”, aldus Van Rooyen.

De samenwerking met NL Greenlabel biedt de mogelijkheid om nog makkelijker plannen van bouwers en ontwikkelaars te laten toetsen, om zo een concurrentievoordeel te hebben. Het is echter nog belangrijker dat wij als sector plannen van betere kwaliteit produceren voor een gezonde en prettige leefomgeving.

“De partners uit het NL Greenlabel netwerk zoeken naar verbinding met opdrachtgevers en bouwers en ook daarvoor helpt deze samenwerking. Het is in onze ogen dan ook goed dat WoningBouwersNL als brancheorganisatie uit de bouw- en vastgoedsector de handschoen oppakt om samen met haar leden volop in te zetten op duurzaamheid in de leefomgeving en niet te wachten op mogelijke wetgeving op dit vlak. We zijn trots op deze samenwerking en hopen samen veel impact te maken”, aldus Lodewijk Hoekstra, founder NL Greenlabel.

NL Greenlabel is onafhankelijk en meet niet alleen de betreffende duurzaamheidsambities maar wijst ook op de meerwaarde die eventueel nog voor mens en dier te behalen is. Doel is om met haar partners te komen tot een verdubbeling van de waarde van groen in de leefomgeving in 2030.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie