Valse start verkoop nieuwbouwwoningen

2022 is slecht begonnen op het gebied van nieuwbouwverkopen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag in januari met 2.567 verkochte woningen maar liefst 31% lager dan in januari 2021. Ook is dit 18% lager dan het langjarig gemiddelde over januari. Dit blijkt uit de laatste cijfers van WoningBouwersNL. Algemeen directeur Coen van Rooyen: “Deze cijfers hebben natuurlijk niets te maken met een gebrek aan belangstelling maar alles met het toekennen van bouwlocaties. Daarmee wordt het woningmarkt drama, met name voor starters, steeds groter. ” 

Deze daling van het aantal verkopen is alarmerend in een tijd waarin de vraag naar nieuwbouwwoningen zo extreem hoog is. Vooral de vraag naar nieuwbouw eengezinswoningen is hoger dan ooit, terwijl het aanbod juist historisch laag is. De krapte-indicator voor eengezinswoningen is dan ook tot 1,1 gedaald; het laagste niveau ooit gemeten. Van Rooyen: “Door het gebrek aan locaties zitten veel bouwende ontwikkelaars in de wachtstand. Gebrek aan locaties wordt onder andere veroorzaakt door de schaarse ambtelijke capaciteit die nu ook nog eens té vaak wordt ingezet op langdurige complexe binnenstedelijke ontwikkelingen.”

Didam arrest

Ook wordt de verkoop van grondposities momenteel vertraagd door het Didam-arrest. De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van vastgoed en grond een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen. “Veel gemeenten grijpen dit aan om alle verkopen uit het verleden opnieuw onder de loep te nemen. Dit leidt tot nog meer uitstel en vraagt echt om spoedige actie van de minister om het tekort niet nog verder te laten oplopen,” aldus Van Rooyen.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie