Op 13 december werd bekend dat de vakbonden na raadpleging van hun achterban hebben ingestemd met het eindbod dat werkgevers op 24 november deden voor aanpassing van de cao. Daarmee is de nieuwe cao bouw en infra een feit. De cao geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao:

  • Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:
    • 1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
    • 1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
  • Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. Zo hebben bedrijven nog een jaar de tijd om zich hier op voor te bereiden.
  • De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

Bekijk hier de aanpassingen die doorgevoerd worden in de nieuwe cao.

George Raessens, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: “We zijn blij dat de vakbonden hebben ingestemd met dit eerlijke en reële eindbod. Met deze historisch hoge loonverhoging laten werkgevers het belang zien van een goede cao om personeel aan te kunnen trekken en te behouden. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder. ”

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten om te zetten, zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie