Het grootste probleem in de woningbouwsector is helaas nog steeds het nijpende tekort aan bouwlocaties in Nederland. Dit komt niet omdat er onvoldoende plekken zijn waar men plannen heeft; die soort locaties zijn er meer dan genoeg. Het probleem ligt echter bij de boeggolf van locaties die klaar zijn om een vergunning voor aan te vragen; deze is te klein om 100.000 woningen per jaar mee te kunnen realiseren.

Omdat WoningBouwersNL dit probleem al jarenlang consequent benoemt, krijgen we regelmatig het verwijt alleen maar ‘in de weilanden’ te willen bouwen. Dit verwijt is onterecht. Onze leden ontwikkelen en bouwen een groot deel van hun productie binnen het bestaande bebouwde gebied. Maar met de jaren wordt ook dit steeds lastiger. Er zijn steeds minder plekken binnen de stad waar nog eenvoudig iets kan gebeuren.

In 2023 verscheen een rapport van de Stec Groep, waarin stond dat door middel van splitsen en optoppen tussen de 180.000 en 260.000 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. Zou het echt zo eenvoudig zijn? In gesprekken met onze lidbedrijven geven zij aan dat de realiteit van het splitsen, optoppen, en aanbouwen weerbarstig is. Maar we zijn op zoek naar locaties, en wellicht is dit inderdaad het spreekwoordelijke Ei van Columbus. Vandaar dat wij Republiq en Pop-Up City hebben gevraagd een diepgaand onderzoek te initiëren naar de werkelijke potentie van deze bouwmethoden binnen de bestaande woningvoorraad.

Het resultaat van ons onderzoek, gepresenteerd in het rapport “In Op Aan. Op zoek naar kansen binnen de bestaande woningvoorraad”, benadrukt helaas dat de potentieel realiseerbare aantallen woningen door middel van splitsen, optoppen, en aanbouwen aanzienlijk lager liggen dan de schattingen van de Stec Groep.

Deze bevindingen betekenen niet dat we het belang van deze methoden terzijde moeten schuiven. Veel van de potentie valt namelijk ook weg door splitsingsverboden, parkeernormen, en andere onnodige juridische blokkades. De uitdaging voor de woningmarkt is bovendien groot genoeg om voortdurend te blijven zoeken naar creatieve oplossingen die wél haalbaar zijn. Maar de conclusie is desalniettemin een signaal aan partijen die misschien al hun hoop hadden gevestigd op dit segment van de markt. Hoewel splitsen, optoppen, en aanbouwen kunnen bijdragen, biedt dit, gezien de aantallen, simpelweg niet dé oplossing voor het woningtekort. Daarvoor zullen er toch echt een paar weilanden aan moeten geloven.

Wij nodigen u uit om dit rapport grondig door te nemen en de bevindingen en aanbevelingen binnen uw netwerk te delen. Voor verdere discussie en vragen over het rapport kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Download hier het onderzoeksrapport In, op, aan

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie