Dit bericht komt uit onze nieuwe Thermometer Koopwoningen Voorjaar 2021

Ondanks dat wereldwijd de schuldenbergen flink hoger worden, was lenen nog nooit zo goedkoop. Voor huizenkopers, beleggers en corporaties is geld lenen spotgoedkoop. De Rijksoverheid krijgt zelfs geld toe (0,55%) op haar leningen. Waarschijnlijk wordt ook 2021 een jaar waarin geld goedkoop is. 

Overheid laat geld rollen 

In totaal gaf de Nederlandse overheid in 2020 € 32 miljard uit aan het coronabeleid. Voor 2021 is nog eens € 26 miljard begroot. Het derde steunpakket loopt tot 1 juli 2021, maar wordt geleidelijk versoberd. Door de maatregelen voor een langere periode vast te leggen vermindert het Kabinet de economische onzekerheden voor bedrijven en huishoudens. Deze steunmaatregelen zijn exclusief € 13 miljard aan uitgestelde belastingbetalingen, misgelopen economische groei (circa € 8 miljard per procentpunt groei) en andere kosten.

Lenen wordt beloond 

Hoewel het de vraag is in hoeverre deze enorme overheidsuitgaven leiden tot structurele verbeteringen, kan de Nederlandse staat zich het wel veroorloven. In het 4e kwartaal kwamen de overheidsinkomsten wel onder druk te staan en vanaf het 3e kwartaal waren de uitgaven (zeer) hoog. Toch is de schuldratio van Nederland nog gezond en daalde de rente op Nederlandse staatsleningen zelfs verder tot -0,55% eind 2020. De overheid krijgt dus nog steeds geld toe om te lenen en in lijn met de rente op staatsleningen daalde ook de hypotheekrente sterk. In februari waren er zelfs hypotheekleningen voor 15 jaar vast tegen 1% te krijgen. Kortom, paradoxaal genoeg leiden de enorme overheidsuitgaven en het lage rentebeleid van de ECB er juist toe dat huishoudens zeer goedkoop kunnen lenen. 

Huishoudens zitten op enorme berg geld 

Tijdens de 1e lockdown hielden huishoudens, noodgedwongen, massaal hun hand op de knip. Hierdoor stegen de spaartegoeden met een slordige € 30 miljard. Tijdens de 2e lockdown lijkt de spaarzucht van consumenten wat verminderd. De netto inleg van spaargeld is slechts iets hoger dan normaal. Een groot deel van het potentiële spaargeld heeft inmiddels zijn weg gevonden naar online winkelen, maar ook/vooral via uitgaven op de woningmarkt. Er worden veel woningen gekocht met meer eigen inleg, zowel voor bewoning als voor de verhuur, en ook de renovatiemarkt draait goed door. 

huishoudens geld

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie