Op 12 juli jongstleden heeft Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor de tweede maal een bestuursvergadering van WoningBouwersNL bijgewoond. Het bijzondere aan deze vergadering was het feit dat het Kabinet vorige week is gevallen, wat een extra dimensie gaf aan de gesprekken over het beleid rondom woningbouw en de woningmarkt.

Tijdens de vergadering sprak de minister met het bestuur over de gevolgen van de demissionaire fase voor het woningbouwbeleid. Beide partijen benadrukten richting elkaar het belang van continuïteit en duidelijkheid in het beleid, gezien de grote opgaven waar we op de woningmarkt voor staan. Daarnaast gaf De Jonge aan veel waarde te hechten aan samenwerking tussen marktpartijen en de overheid om zo het beleid concreet om te zetten in een hogere woningbouwproductie.

Het bestuur van WoningBouwersNL is blij met het stevige fundament voor “Volkshuisvesting” dat onder de huidige minister is gecreëerd, zodat toekomstige kabinetten op dezelfde weg kunnen voortgaan.

Naast het bespreken van het algemene marktbeeld, werden ook specifieke onderwerpen behandeld, zoals de standaardisatie van bouwregels, het grondbeleid, de gevolgen die sommige wetten hebben op het investeringsklimaat, en de invoering van de Omgevingswet.

Minister De Jonge benadrukte dat het ministerie zich ondanks de demissionaire fase van het Kabinet volledig blijft inzetten om de regionale versnellingstafels tot een succes te maken en nodigde WoningBouwersNL- bedrijven uit om hieraan bij te dragen. Hij benadrukte het belang van vertrouwen en samenwerking tussen marktpartijen en de overheid, en moedigt nieuwe vormen van Publiek-Private Samenwerking aan.

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening blijft zich samen met de leden van WoningBouwersNL inzetten voor een stevige basis voor de volkshuisvesting en zullen nauw blijven samenwerken om de uitdagingen op de woningmarkt aan te pakken.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie