Lente-akkoord lanceert CO2-barometer voor de woningbouw

Om klimaatdoelen te kunnen halen, moet duidelijk zijn waar de bouw zich bevindt qua CO2-uitstoot, met een jaarlijkse update. Zodat duidelijk is in hoeverre de nieuwbouw van woningen verduurzaamt, en of het snel genoeg gaat om een toekomstige bouwstop te voorkomen. Dat is het doel van de CO2 barometer voor de woningbouw, die op 23 november werd gepresenteerd tijdens de Platformbijeenkomst van het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen.

Ruim 130 deelnemers praatten tijdens de platformbijeenkomst in Den Haag mee over het nut van een CO2-barometer. De deelnemers aan het event waren enthousiast over de transparantie van de barometer en de logische koppeling met bestaande rekenmethodes. Zo wordt uit de MPG en BENG het aandeel CO2 gefilterd. Door gebruik te maken van openbare databases met gegevens over nieuwbouwvolumes, energielabels et cetera, kan een goede schatting gemaakt worden van de totale uitstoot in een jaar, veroorzaakt door woningbouw. Over 2021 blijkt, dat vrijstaande woningen grofweg de helft te veel uitstoot veroorzaakten per vierkante meter BVO, en woongebouwen het dubbele van de Paris Proof streefwaarde. Dat de streefwaarden niet gehaald worden mag dan wellicht geen nieuws zijn: de visuele presentatie van concrete gegevens maakte bij deelnemers veel los.

Landelijke monitoring duurzaamheidsgegevens moet beter

W/E adviseurs, die de monitor ontwikkelt, had naast de resultaten van de eerste berekeningen ook belangrijke aanbevelingen met betrekking tot de monitoring van duurzaamheidsgegevens. W/E directeur Geurt Donze stelt dat. Gelukkig, aldus Donze, wordt daar op dit moment heel voortvarend aan gewerkt door RVO, die de database beheert.

Daarnaast zou eenzelfde soort database moeten worden aangelegd voor MPG-berekeningen in nieuwbouwprojecten. Aan dat laatste is volgens Donze veel behoefte. Centrale registratie van berekeningen die bij een vergunningsverlening moeten worden verstrekt, kan beleidsmatige sturing op milieu-impact effectiever maken: welke trends zijn er in de nieuwbouw, welke materialen worden toegepast en wat is daar het effect van?

Score in 2021 van een gemiddelde woning uit CO2-barometer ten opzichte van grenswaarde Paris Proof in kg CO2eq/m2 BVO.


Kennis van koplopers delen

Met de CO2-barometer kan ook gekeken worden naar de impact van woningen met hoge ambities op het gebied van uitstootreductie. Welke ingrepen leveren de meeste besparingen op? Welke bouwmethode is Paris Proof? Door deze kennis te delen en breed toepasbaar te maken, kan de bouw slimme stappen zetten naar verduurzaming. Vanaf nu gaat het Lente-akkoord jaarlijks een meting verrichten over de woningbouwprojectie van het jaar ervoor.

Tijdens de Platformbijeenkomst, die met 18 sprekers en uiteenlopende kennissessies over circulair industrieel bouwen de volle breedte van de verduurzamingsopgave bestreek, zijn suggesties en vragen over de berekeningsmethode van de CO2-barometer verzameld. Hiermee zal de barometer verder worden aangescherpt.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie