Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN starten in 2022 in nauwe samenwerking met BZK het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. De coalitie van brancheverenigingen wil de komende jaren samen met haar leden een grootschalige verduurzaming van de bouwsector bevorderen, aansluitend op de inspanningen van de overheid op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal, 50% circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Dit vraagt in de bouw om kennisdeling en -ontwikkeling en om optimale afstemming tussen professionele opdrachtgevers en overheden. Ambitieuze vastgoedprofessionals worden uitgenodigd binnen het Lente-akkoord 2.0 een koplopersrol te vervullen. 

De komende jaren willen de brancheverenigingen met een groep koplopers aansprekende woningbouwprojecten starten die circulair, schaalbaar, herhaalbaar en/of (op termijn) betaalbaar zijn. De ervaringen die met deze pilots worden opgedaan, worden gedeeld met de leden van de brancheverenigingen, met de bouwbedrijven en betrokken overheden. We doen gezamenlijk praktijkonderzoek en gaan in gesprek met lokale en landelijke overheden. Ook brengen we het perspectief van de professionele opdrachtgever in bij andere programma’s, waaronder de City Deal Circulair Conceptueel Bouwen en het Transitieteam Circulaire Bouw Economie. Zo zorgen we ervoor dat overheden en marktpartijen zich aan elkaar kunnen optrekken in de overgang naar grootschalig circulair bouwen en de versnippering wordt tegengegaan. 

Word de spil in de transitie

Als koploper heb je een streepje voor. Je hebt als eerste toegang tot alle informatie en bijeenkomsten die door het Lente-akkoord 2.0 worden georganiseerd. Daarnaast kun je sparren met andere koplopers. Jouw circulaire project wordt nauwgezet gevolgd en krijgt volop aandacht tijdens bijeenkomsten en in de media. Je bent mede-opdrachtgever richting adviseurs en kennisinstellingen om de vraagstukken die zich in jouw project en die van collega-opdrachtgevers voordoen, tot een oplossing te laten brengen. Daarnaast heb je als koploper binnen het programma de kans om met Rijk en gemeenten het gesprek aan te gaan over procesversnelling, regelgeving of stapeling van ambities. Op die manier kun je als koploper jouw impact op de duurzaamheidstransitie vergroten. Samen maken we de toekomst van de woningbouw! 

Meld je nu aan

Voel je je aangesproken en heb je zin om mee te lopen in de voorhoede van de transitie naar een circulaire bouw? Meld je aan! Binnen het Lente-akkoord 2.0 is ruimte voor 40 koplopers. Koplopers moeten lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en/of WoningbouwersNL). Inmiddels hebben de eerste koplopers zich reeds aangemeld.

Als je geïnteresseerd bent in of meer informatie wenst over de voorwaarden en voordelen van het koploperschap, neem dan contact op met programmabegeleider Sander Woertman s.woertman@neprom.nl onder vermelding van ‘interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’.

 

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie