In een enthousiast team ontwikkelt Hegeman Bouwontwikkeling B.V. voor eigen rekening en risico vooral woningbouwprojecten. Als strategische partner in stedelijke ontwikkelingen wordt in samenwerking met overheden, woningcorporaties en andere belanghebbenden de vraag naar vastgoedproducten vormgegeven. De activiteiten worden zowel op uitleglocaties als op binnenstedelijke en herstructureringslocaties ontplooid. Elk project wordt ter hand genomen met oog voor specifieke locatiekenmerken, sociaal culturele en economische trends en maatschappelijke betrokkenheid waarbij de consument ons uitgangspunt is. Deze aanpak leidt tot toekomstwaarde met aantrekkelijke woonmilieus die ook betekenis geven aan de leefomgeving.

Hegeman Ontwikkeling B.V. maakt onderdeel uit van Hegeman Bouwgroep. Een solide bouwgroep met een jaaromzet van 50 miljoen euro en 120 medewerkers. Een bouwgroep die zichzelf ten doel heeft gesteld om door continu te verbeteren de klanttevredenheid te verhogen door meer toegevoegde waarde te leveren. Samen met onze ICB-ketenpartners werken wij vanuit de drie vestigingen Almelo, Hengelo en Zwolle elke dag vanuit de overtuiging de optimale oplossing te bieden voor onze opdrachtgevers.

Contactinformatie

Actief in

 • Woningbouw, commercieel vastgoed, maatschappelijk/zorg vastgoed, bouwrijp maken/bijbehorende infrastructuur

Kenmerken

 • Landelijk werkzaam
 • Jaarlijkse omzet van € 25 tot € 50 miljoen
 • Personeelsomvang tot 50 werknemers
 • Aangesloten bij WoningBouwersNL en Woningborg

Referentieprojecten

 • Transformatie voormalige ijzergieterij Vulcanus Vaassen tot een dorps groen woonmilieu van ca. 150 woningen in diverse typologieën.

 • Transformatie centrumlocatie industrie J&I ten Cate Almelo tot een stedelijk hoogwaardig woonmilieu van 67 grondgebonden woningen met zorgvoorziening en een gebouwde ondergrondse parkeerkelder.

 • Binnenstedelijke transformatie voormalige kwekerij Nieuw Geren Zwolle Zuid tot een groen woonmilieu. Locatie- en vastgoedontwikkeling in samenwerking met de corporatie van 47 koopwoningen en 24 (sociale) huureenheden.

 • Ontwikkeling 400 woningen uitleglocatie Vossenbelt-Het Broek te Hengelo.

 • Gebieds-/wijkontwikkeling transformatielocatie In de Groene Bogen tot een groen stedelijk woonmilieu met 240 woningen in diverse typologieën.

 • Gebieds-/wijkontwikkeling herstructureringswijk De Laares, vervanging van ca. 500 woningen met divers programma te Enschede. Realisering binnen een Wijkontwikkelingsmaatschappij van woningcorporaties en marktpartijen.

 • Gebieds-/wijkontwikkeling herstructureringswijk Landsherenkwartier te Deventer. Vervanging door ca. 100 huur- en koopwoningen in samenwerking met de corporatie.

 • Herontwikkeling binnenstedelijke onderwijslocatie De Bleek te Vianen met 37 grondgebonden woningen.

Werkgebied

 • Projectontwikkeling

Onze leden

Onze leden maken ons verhaal, en ons verhaal helpt alle leden verder ontwikkelen!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie