Dit bericht komt uit onze nieuwe Thermometer Koopwoningen Voorjaar 2021

De overheid oefent met haar beleid op veel verschillende manieren invloed uit op de woningmarkt. Denk aan nieuwe wet- en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld aan de in het regeerakkoord uitgesproken ambities van het kabinet. Maar hoe zit het met de financiering en betaalbaarheid van de woningmarkt?

Beleid hypotheekfinanciering 

Sinds 2013 gelden wettelijke richtlijnen voor maximale hypotheekverstrekking. Deze bestaan uit criteria voor het verstrekken van hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning en inkomen. In deze regeling is bepaald dat de ‘loan to income’ (LTI) voor hypotheken 4 à 5 maal het bruto jaarsalaris mag zijn. Hoe hoog de lening precies is hangt ook af van de hoogte van het salaris en hypotheekrente. 

Extra financiering voor duurzaamheid 

Voor energiezuinige woningen (A++label of hoger) is een LTV (loan-to-value) van 106% toegestaan. Daarnaast mag een deel van de hypotheeksom buiten de inkomenstoets gehouden worden. Dit geldt zowel voor de aankoop als het verhogen van een bestaande hypotheek. Bij een A++ woning of hoger (of CPE-waarde 0,6 of lager) is dit € 9.000 extra, en bij een Energieneutrale woning (of CPE-waarde 0,6 of lager) is dit € 15.000. Voor een NulopdeMeter (NOM) is dit bedrag zelfs € 25.000. 

Hypotheekrenteaftrek 

De hypotheekrenteaftrek voor nieuwe en bestaande gevallen wordt elk jaar verlaagd voor huishoudens met een inkomen boven de € 68.507. In 2021 is de maximale aftrek 43%. Dit wordt verder verlaagd naar 40% in 2022, tot het nieuwe basistarief van 37,1% in 2023. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. 

Overdrachtsbelasting 

De overdrachtsbelasting is per 1 januari 2021 aangepast. Hierdoor kunnen alle huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een woning kopen zonder overdrachtsbelasting te betalen. Vanaf 1 april 2021 geldt daarbij dat de aangeschafte woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen (e.d., BV, Stichting, coöperatie, etc.) gaan 8% overdrachtsbelasting betalen voor elke transactie op het moment dat ze één woning in bezit hebben. Dit om de positie van starters te verbeteren ten op zichtte van die van particuliere beleggers. 

Schenkingsvrijstelling 

Vanaf 1 januari 2020 is de schenkingsvrijstelling € 105.302. Iedereen tussen 18 en 40 jaar mag van iedereen een schenking van maximaal € 105.302 vrij van schenkbelasting ontvangen, mits deze wordt aangewend om een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden, de eigenwoningschuld af te lossen, de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen. De persoon mag meerdere ‘eenmalige schenkingen’ per jaar ontvangen, zolang deze van verschillende personen komen. Deze belastingvrije schenking(en) komt wel in de plaats van alle andere vrijgestelde schenkingen in het desbetreffende jaar. In 2021 is de reguliere schenkingsvrijstelling verhoogd tot € 3.244, (pleeg)ouders mogen € 6.604 schenken aan hun (pleeg)kinderen. 

Bovenstaande alinea’s zijn onderdeel van een artikel uit onze Thermometer Koopwoningen Voorjaar. Wil je het volledige artikel lezen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via info@woningbouwersnl.nl of 070 386 0204. Voor het ontvangen van de Thermometer Koopwoningen ben je lid van WoningBouwersNL.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie