De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer.

Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij je over de stand van zaken. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Daarnaast brengen we een bezoek aan de wijk om een kijkje te nemen naar wat daarvan op dit moment al is gerealiseerd. Aansluitend gaan we met je in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor je? Op welke wijze denk je de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?

Waarom deelnemen aan deze tour?

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoeken we gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar deelnemers kennis maken met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunnen zien.

Na afloop van dit projectbezoek dagen we deelnemers uit: zou dit projectvoorbeeld toegepast kunnen worden in de eigen praktijk? En wat betekent de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? Deelnemers reflecteren gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die in de eigen situatie worden gezien. Op deze manier biedt de wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom. Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie