Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

Tijdens de ZEN Platform-bijeenkomst op 7 maart bespreken we onder andere de stand van zaken rond BENG, gasloze nieuwbouw, ontwikkelingen en ervaringen rond de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw en het NOM-keur label van Vereniging Stroomversnelling; nu nog voor renovatie, straks ook voor nieuwbouw. Verder komt het perspectief van de bewoner uitgebreid aan bod.

 

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie