event

ZEN platform bijeenkomst 21 juni

zeer energiezuinige nieuwbouw

event

ZEN platform bijeenkomst 21 juni

zeer energiezuinige nieuwbouw

 

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument. ZEN stelt hiermee de bewoner centraal; met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Tegelijkertijd moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna-energieneutrale nieuwbouw per 2021. In de ZEN platformbijeenkomsten wisselden we de nieuwste inzichten uit.

Tijdens de bijeenkomst op 21 juni bespraken we de eindresultaten uit de ZEN themagroepen BENG-eisen (voor grondgebonden woningen), BENG voor Gestapelde bouw en Bewonerscommunicatie. Verder is er aandacht voor rijksbeleid, gezondheid, Nul-op-de-Meter en Passiefhuis. De bijeenkomst was toegankelijk voor alle collega’s van deelnemende bedrijven in het ZEN-platform.

Programma

12.30 uur    Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur    Opening en welkom
13.15 uur    Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) over de uitkomsten van de themagroepen BENG-eisen en Gestapelde Bouw.
13.35 uur    Plenaire inleiding door Meindert Smallenbroek (Ministerie EZ). Over rijksbeleid op gebied van energie, saldering en energie in de toekomst.
13.55 uur    Sessiereeks 1 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies:

– Werksessie Bewonerscommunicatie: Marieke de Groot (Trebbe) en Maarten Markus (AM) over de uitkomsten van de themagroep Bewonerscommunicatie. Presentatie brochure.
– Werksessie Marketing: Invulling nog te bepalen.
– Werksessie Gezond wonen door goed bouwen: Willem Koppen (Koppen Vastgoed) over waarop we moeten letten bij de uitvoering om gezondheidsklachten en -claims te voorkomen.

14.55 uur    Pauze
15.25 uur    Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies:

– Kennissessie NOM: Met Ivo Opstelten (Platform 31, onder voorbehoud) en Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed).
– Kennissessie PassiefHuis. Met Carl-peter Goossen (BouwNext groep BV).
– Kennissessie BENG uitkomsten verder uitgediept. Met Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs).

16.25 uur    Wrap up
17.00 uur    Borrel
18.00 uur    Einde

 

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie