Congres over wonen in Nederland. Aanleiding is de publicatie van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt gehouden. Het WoON is een samenwerking tussen het ministerie van BZK en het CBS.

Blijf je achter, of doe je mee?

In de middag zijn er in 2 ronden 30 verschillende workshops te volgen. Evert van Kooten (directeur Hegeman Bouwgroep Almelo) en Rik van Dieren (innovatiemanager ICB-keten), mede-initiatiefnemers van het innovatieplatform “De modulaire Woning” verzorgen samen de deelsessie Samen innoveren voor betaalbaarheid. Zij lichten toe hoe samenwerkende bouwbedrijven in een open innovatieplatform komen tot industrialisatie met modulaire componenten voor korte bouwtijden en lagere bouwkosten. Door continu te werken aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de bouwketen wordt in gespeeld op nieuwe verhoudingen in de arbeidsmarkt van bouwmedewerkers. Om voldoende schaalgrootte en een constante bouwstroom te realiseren worden corporaties en opdrachtnemers uitgenodigd binnen het open- innovatieplatform samen te werken. Maarten Georgius van Aedes reflecteert hierop.

Meer informatie over de presentaties van dit wooncongres

https://www.woononderzoek.nl/documenten

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie