Onder leiding van Martijn de Greve gaan 5 wethouders met elkaar in debat over hun oplossingen voor onder meer het woningtekort in hun gemeente. Het woningtekort staat immers bij de gemeenteraadsverkiezingen bovenaan de lijstjes van lokale politici. Iedereen voelt de pijn van het grote gebrek aan woningen en de te hoge prijzen. Maar ook gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit houden burgers dagelijks bezig.

De burger verwacht nu daden van de politiek en lokale bestuurders zoeken de balans tussen deze enorme opgave en overige gemeentelijke ambities. In Arnhem, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Hardinxveld-Giessendam en Houten wordt op eigen wijze vormgegeven aan wonen, werken en recreëren in de gemeente.

  • Waar zitten de verschillen en dilemma’s? En in hoeverre kunnen specifieke regionale verschillen worden meegenomen in het lokale beleid?

De prioriteiten liggen per stad en regio vaak een tikje anders. Maar het hoofddoel is gelijk: een veilige, dynamische en prettige leefomgeving voor alle inwoners. Daarbinnen kunnen uiteraard vele nuances worden aangebracht.

WoningBouwersNL heeft gemeenten, marktpartijen, pers en relaties uitgenodigd om op woensdagmiddag 9 maart aanstaande in Amersfoort met elkaar in gesprek te gaan over de lokale politieke besluitvorming aan de hand van de kernvraag: Is er nog wel ruimte voor nieuwe huizen in de stad? 

De onderlegger voor het debat vormen de resultaten van een onderzoek van de vastgoedadviseurs van Republiq. Hun centrale vraag: waar is nog ruimte voor woningbouw? Met als subvraag: de (on)mogelijkheid om binnenstedelijk te bouwen.

  • Er liggen zeker kansen in de stad voor meer woningbouw maar welke offers moet je dan brengen? Wat doet dit bijvoorbeeld met de leefbaarheid en sociale cohesie in de stad?

Een politieke discussie over de dilemma’s binnen de gemeente, vooruitzien en prioriteren, en over rollen en verantwoordelijkheden. Wat verwachten de wethouders van de provincie en het Rijk?

De wethouders:

  • Ronald Paping, wethouder Wonen, Arnhem (GroenLinks)
  • Trudy Baggerman, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Hardinxveld- Giessendam (Transparante partij voor Algemeen Belang)
  • Sander Bos, wethouder RO Stedelijk, Houten (VVD)
  • Yasin Torunoglu, wethouder Wonen, wijken, werken en RO, Eindhoven (PvdA)
  • Gerard van As, wethouder RO, Bouwen en wonen Alphen aan den Rijn (Nieuw Elan)

Wil je hier live in Amersfoort bij zijn en betrokken worden bij de discussies? Dat kan! (max 50 pers)
Wil je dit tafelgesprek op 9 maart online volgen? Dat kan ook!
Meld je aan en we sturen je binnenkort de link toe.

Aan het bijwonen en volgen van dit debat zijn geen kosten verbonden.

 

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie