Is ons voorland een veilige betaalbare woning voor iedereen? Of staan we aan de vooravond van een dubbele woonkloof, torenhoge huizenprijzen en verder oplopende woningtekorten? Een debat tussen woningmarktdeskundigen en economen.

Het ‘beloofde land’ vanuit het perspectief van woningbouwers is simpel: voor iedereen een passend en betaalbaar huis. Dit beloofde land is echter verder weg dan ooit: huizenprijzen rijzen de pan uit (+18% in augustus!) en een koopwoning is alleen nog weggelegd voor starters met rijke ouders of een hoog inkomen. Dit terwijl er 277.000 huishoudens zijn die nu een woning nodig hebben.

Het is geen wonder dat de wooncrisis door burgers als grootste maatschappelijke probleem wordt gezien. Ook in Den Haag staat de wooncrisis hoog op de agenda. Hoewel de oplossingen verre van perfect zijn, is er een breed gedragen ambitie om de woningbouwproductie op te schroeven naar minimaal 100.000 woningen per jaar. Bouwen, bouwen, bouwen dus!

Nu eindelijk alle neuzen dezelfde kant op staan, roert een diverse groep economen zich in het debat. Van Mulligen (CBS): “ Het tekort aan woningen is historisch gezien niet hoog. Begin 2021 waren er voor iedere 100 woningen, 101, 2 huishoudens en dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Huizenprijsstijgingen zijn het gevolg van verkeerd monetair beleid. Massaal bijbouwen is dus ook niet nodig!”.

Discussieer – tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in de Fokker Terminal – mee met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS!
Dit debat wordt geleid door Coen van Rooyen, algemeen directeur WoningBouwersNL

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie