Op 16 april organiseert het Lente-akkoord een webinar in samenwerking met de Nationale Milieu Database. Hierin worden de belangrijkste veranderingen in NMD en MPG tot aan januari 2025 besproken en kijken we vooruit naar 2030.

Met aanscherping van de MPG in het verschiet moeten marktpartijen qua duurzaamheid flink bijschakelen. Dit maakt de MPG-rekenmethodiek en de data waarmee gerekend wordt nóg belangrijker. Er is in de markt veel behoefte aan duidelijkheid over de routekaart naar 1 januari 2025, het moment waarop de aanscherping van de MPG-eis ingaat. Op 16 april hoort u van NMD en het ministerie van BZK wat u de komende maanden kunt verwachten, en wordt een doorkijk gegeven tot 2030.

Wat verandert er, waar moet rekening mee gehouden worden, wanneer worden aanpassingen doorgevoerd en hoe kunnen marktpartijen helpen kinderziektes op te sporen? En wat betekent de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw voor MPG-berekeningen en de milieuprestatie bij oplevering van nieuwbouw? Deze webinar beoogt marktpartijen duidelijkheid te geven over de veranderingen in 2024 en een doorzicht te geven naar de toekomst.

Tijdens de webinar gaan we ook kijken naar de beschikbare milieuverklaringen (de vroegere productkaarten) in de NMD. Want een goede MPG-berekening staat of valt met voldoende en correcte NMD-data. Wat is mogelijk met de huidige milieuverklaringen en hoe kunnen we zorgen voor meer categorie 1 en 2 vermeldingen. We inspireren marktpartijen en producenten om bij te dragen aan opschaling van hoogwaardige milieuverklaringen in de database.

De webinar vindt plaats van 14.30 tot 16.00 uur.

Programma

  • Introductie door Sander Woertman, programmleider Lente-akkoord
  • Jan Willem Groot update NMD: routekaart, afstemming op aanpassing en aanscherping MPG
  • Praktijkverhaal Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform. Welke impact heeft het opstellen van categorie-2 data voor klakzandsteenproducten op de sector?
  • BZK routekaart Jos Verlinde: nationaal en aansluiting op Europa. Impact van aanpassing rekenmethodiek en nieuwe datasets op MPG-berekening.
  • Gesprek: vragen beantwoorden van online deelnemers, route naar 2025 duidelijk? Welke acties zijn nog nodig?
  • Afsluiting
Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie