Alleen voor leden

Er is een file op ons elektriciteitsnet en die file kan steeds vaker tot verstoppingen leiden. De afgelopen jaren is aan bedrijven door netbeheerders meer ruimte om vermogen aan te vragen, uitgegeven dan ze nodig hadden. Hierdoor is een ongelijke verdeling ontstaan en spreken we van een theoretische netcongestie. Maar wat zegt dit als je het vanuit het daadwerkelijke gebruik bekijkt? In ieder geval de huidige infrastructuur beter en slimmer benutten!

Het wordt voor onze lidbedrijven steeds ingewikkelder om met netbeheerders en energieleveranciers goede afspraken te maken over de benodigde energieleveranties bij nieuwbouwprojecten. Hierdoor nemen de risico’s toe.  En de (financiële) gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen zijn vaak groot.

Er rijzen vele vragen:

  • Wat is netcongestie en waarom is dit een probleem?
  • Welke probleemoplossende innovaties
  • Hoe voorkomen we dat netcongestie een rem zet op de woningbouwproductie?
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen richting een vol energienetwerk voor de contracten die projectontwikkelaars moeten sluiten?
  • Wat te doen bij het niet nakomen van contractuele verplichtingen door de netbeheerder of andere contractanten in de keten?  Veel contracten zijn immers al paar jaar geleden gesloten.
  • Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de verplichtingen? Is dit verzekerbaar?

Tijdens dit webinar leggen we – aan de hand van praktijkvoorbeelden – de problematiek op tafel en laten we de specialisten aan het woord. Daar word je wijzer van! Dus blok je agenda en schrijf je snel in!

Met medewerking van onder meer:

Pierrette Gaasbeek, advocaat en partner bij Coupry. Haar expertise ligt op het vlak van het energierecht, bestuursrechtelijke procedures, en het mededingingsrecht.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie