De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. Voor veel wijken in de regio is aansluiting op een warmtenet de meest kansrijke en goedkope oplossing. In 2019 zijn de corporaties en energiebedrijf HVC een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Fasering is het sleutelwoord

De Staatsliedenbuurt is de eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten is op een warmtenet. In samenspraak met de bewoners hebben de gemeente en de corporatie Tablis Wonen een wijkvisie opgesteld. Een deel van de woningen is/wordt duurzaam gerenoveerd en voor een ander deel is sloop en nieuwbouw de beste oplossing. In 2018 zijn de eerste aardgasvrije nieuwbouwwoningen opgeleverd en op een collectieve tijdelijke warmtecentrale aangesloten. In 2019 zijn 78 bestaande eengezinswoningen en de eerste gerenoveerde woningen op het warmtenet aangesloten. In 2020 volgen nog 59 nieuwbouwwoningen en wordt ook in Sliedrecht-Oost (Vogelbuurt-Zuid) gestart met het aansluiten van ruim 850 sociale huurwoningen op het warmtenet.

De uitdaging

In Sliedrecht-Oost, één van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken, liggen verschillende uitdagingen. Naast het aardgasvrij maken van woningen zijn in een deel van de wijk de riolering en het gasnet aan vervanging toe. Daarnaast wordt de inrichting van de openbare ruimte klimaatbestendiger, zodat de wijk beter bestand is tegen hitte, droogte en hevige regenval. Ook levert het Rijk voor woningeigenaren een financiële bijdrage om de overstap naar aardgasvrij wonen betaalbaar te maken. De uitdaging ligt in het samenbrengen van al deze ontwikkelingen, het integraal aanpakken ervan en met een maatschappelijk zo breed mogelijk gedragen uitvoering te komen.

Om particuliere woningeigenaren te ondersteunen zijn gemeente en energiebedrijf HVC een intensief participatietraject gestart. Samen met de eigenaar-bewoners brengt de gemeente – in samenwerking met het Regionaal Energieloket, HVC en bureau Overmorgen – in beeld welke maatregelen ze kunnen nemen, wat daarvan de kosten zijn en hoe die gefinancierd kunnen worden. Daarvoor worden woningscans uitgevoerd en bieden wooncoaches mensen hulp.

Tijdens de 5e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe gemeente, HVCen corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Zij informeren je graag over hoe het warmtenet wordt opgeschaald, welke businesscase daaraan ten grondslag ligt en hoe de bewoners daarbij worden betrokken. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de wijk, zodat je kunt zien en ervaren wat hiervan in de praktijk de gevolgen zijn.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB-Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom. Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie