Gemeente Nijmegen heeft als voormalig European Green Capital een hoge ambitie in de energietransitie en wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren. Dukenburg bestaat al meer dan 50 jaar en staat bekend als een groen stadsdeel met veel eigen voorzieningen en de binnenstad van Nijmegen op korte afstand. Het is in sommige opzichten ook een aandachtsgebied, met kwetsbare bewoners. Veel gebouwen zijn toe aan renovatie of vernieuwing. De gemeente zoekt samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie te koppelen met andere maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, werkgelegenheid, gezonde levensstijl, klimaatadaptatie en eigen energieproductie.

Eerste fase Zwanenveld

Bij de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in bestaand gebied loopt de wijk Zwanenveld voorop. Dit is onderwerp van het BZK proeftuin project. Daarin onderzoeken we de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet. We koppelen dit onderwerp aan de eerder genoemde thema’s. Samen met (professionele) partners en inwoners maken we een wijkwarmteplan.

Het beoogde warmtenet wordt gevoed met warmte vanuit de AfvalEnergieCentrale ARN. Een eerste stap wordt gezet door ruim 800 corporatiewoningen, onder andere hoogbouwflats en maisonnettes, als ook het winkelcentrum Dukenburg op dit net aan te sluiten. Het particuliere woningbezit kan daarop volgen. Aan een sluitende businesscase wordt momenteel de laatste hand gelegd om een aanbestedingstraject te kunnen starten. Vooruitlopend hierop hebben corporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en Woongenoot reeds een aantal complexen gerenoveerd en aardgasvrij-ready gemaakt.

Tijdens de 4e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe betrokken partijen vormgeven aan de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Gemeente, woningcorporaties, netwerkbedrijf Firan en bewoners werken daarin nauw met elkaar samen. We zoomen in op de gekozen verduurzamingsconcepten. Met een bezoek aan de wijk zie je met eigen ogen wat dit in de praktijk betekent.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom. Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie