Sinds maart van dit jaar loopt de discussie over de flexibiliteit in het woonprogramma van gemeenten hoog op; Waar de Stec groep pleitte voor meer flexibiliteit in de woningbouwprogrammering, heeft NVB aangegeven hier niet alleen niets in te zien, maar deze visie ook uiterst gevaarlijk te vinden.

Het was tijd voor een open debat over de woningproductie én – programmering in Nederland.

We zijn nu een paar maanden en een uitgave van de NVB – Thermometer verder. Dat de bevolkingsgroei de komende jaren nog aanzienlijk is, de vergrijzing toeneemt en de huishoudingsverdunning doorzet, is een ieder bekend. Nu gaat het er om hoe gemeenten hun woonprogramma hierop afstemmen.

Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) verwijt de bouwwereld overal maar nieuwe woningen neer te zetten zonder over de consequenties na te denken. Hij pleitte voor een tijdelijke bouwstop in het groen en roept partijen op zich te bezinnen en een nieuwe visie op de ruimtelijke ordening te ontwikkelen.

Tijdens het Topdebat op 26 september aanstaande gaf Jan Latten een overzicht van de te verwachten vraagontwikkeling in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Cees-Jan Pen en Friso de Zeeuw gingen met elkaar in discussie over het invullen van de vraag. Welke woningen voor wie en waar worden ze gebouwd? Hierop reageerde een aantal wethouders gevolgd door een debat in Lagerhuisvorm onder leiding van de vastgoedspecialist van BNR: Maarten Bouwhuis.

Met medewerking van onder meer:

Cees-Jan Pen Lector Brainport Fontys Hogescholen

Friso de Zeeuw Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Jan Latten Bijzonder hoogleraar Sociale demografie UvA

wethouders uit verschillende woningmarkten

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie