NVB OPLEIDING PROJECTONTWIKKELING NIEUWE STIJL (AANMELDEN VOOR DEZE LICHTING NIET MEER MOGELIJK)

We blijven vernieuwen en dat is maar goed ook! We leven immers in een bizarre tijd waarin we het hoofd koel moeten houden en moeten bezien waar ieders meerwaarde zit als mens, familielid, vriend(in) en ook als professional. Ons vak vraagt om deskundigheid en vertrouwen. Consument en opdrachtgever moeten op ons kunnen bouwen.

De vastgoedontwikkelaar moet kunnen meebewegen met de grillen van de tijd en een visie op de toekomst hebben. Hij is van alle markten thuis; een enthousiaste partner met veel actuele marktkennis, een soepele rekenaar, een juridisch expert, en een strategische onderhandelaar. Onder meer deze onderwerpen vinden we terug in de verschillende modules van deze opleiding. De flexibele opzet, de zeer deskundige docenten en de variëteit aan onderwijsvormen, garanderen een creatieve en inspirerende werkomgeving waarbinnen de nieuwsgierige vastgoedprofessional zich optimaal kan ontwikkelen.

VOOR DE AMBITIEUZE VASTGOEDPROFESSIONAL

Op vrijdag 9 oktober 2020 gaan we weer van start. Het programma hebben we samen met onder meer de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) vormgegeven. De opleiding stelt in grote lijnen de deelnemers in staat om een gedegen investeringsvoorstel voor een (her-) ontwikkelingsopgave op te stellen.

WAAROM DEZE OPLEIDING?

De wereld verandert ook in fysieke en sociaalmaatschappelijke zin. Meer en meer maakt de fysieke economie plaats voor een digitale. En daarmee is ook het projectontwikkelingsvak continu in beweging. Deze opleiding leidt de student langs alle facetten van dit prachtige vak waarbij ook de minder inhoudelijke vakken als ‘onderhandelen’ en ‘conflicthantering’ aan bod komen.

Met deze opleiding hoopt NVB alle ambitieuze vastgoedprofessionals nog meer te stimuleren zich te bekwamen in het mooiste vak op aarde: het creëren van prettige woonomgevingen en plezierige werk-  en recreatiegebieden! Kortom: Nederland een beetje beter en mooier maken! 

Ben je nieuwsgiering naar het programma en de voorwaarden? Download hier de programmabrochure!

We kijken er naar uit je bij de volgende lichting te ontmoeten! Meer informatie vind je op onze opleidingspagina.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie