Het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten voor senioren loopt door diverse oorzaken nogal eens tegen problemen op.

Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn: financieringsproblemen, scheiding wonen/zorg, gemeentelijke procedures (wet- en regelgeving), woonconcepten op maat (welke behoefte en wensen hebben senioren precies, en hoe kunnen we daar (betaalbaar) aan voldoen), etcetera.

NVB heeft het initiatief genomen om hiervoor een Taskforce ‘Seniorenhuisvesting’ op te richten, mede gesteund door ANBO (belangenbehartiger voor senioren) en Woonz.nl (wonen, service en zorg voor senioren).

De Taskforce heeft tot taak genoemde en andere problemen in kaart te brengen en met elkaar op zoek te gaan naar mogelijke praktische oplossingen. Dat moet uiteindelijk resulteren in: best practises, do’s & don’ts, tips & trics, aanbevelingen richting marktpartijen en overheden.

 

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie