Alleen voor leden

De regiobijeenkomsten staan dit voorjaar in het teken van het verder verduurzamen van de leefomgeving.

Om de stad leefbaar te houden, de klimaatveranderingen te beperken en de gezondheid van mens en dier veilig te stellen is verdergaande vergroening van de leefomgeving noodzakelijk.

WoningBouwersNL intensiveert per 2023 de samenwerking met NL Greenlabel met een kennispartnercontract om deze ambitie kracht bij te zetten.

Tijdens de regiobijeenkomsten komen de voordelen van deze samenwerking voor onze leden op tafel:

De leden krijgen niet alleen een kortere lijn naar experts op het gebied van natuurinclusief en circulair ontwikkelen maar ook wordt de weg vrijgemaakt voor leertrajecten om deze manier van werken in de verschillende lagen van de organisatie te laten landen. Zie voor meer informatie over de producten en diensten van NL Greenlabel: https://nlgreenlabel.nl

Natuurlijk komt ook de actuele stand van de woningmarkt aan bod naar aanleiding van de Thermometer Koopwoningen Voorjaar 2023. En met de regiovoorzitters zullen we het programma verder per regio actualiseren.

In Zuid Holland zijn we te gast bij lidbedrijf Stout te Sliedrecht. Graag vertellen zij ons waarom en hoe zij meewerken aan de energiesystemen van de toekomst.

Schrijf je snel in via de link hiernaast en dan zien we je in maart!

Programma

 • 15.30   Inloop
 • 16.00   Welkom door de Regiovoorzitter
  Pim Koelemij, Regiovoorzitter Zuid Holland
 • 16.10   UPDATE WONINGMARKT  a.d.h.v. Thermometer Koopwoningen
  Jannes van Loon, WoningBouwersNL
 • 16.40   Reactierondje
 • 16.50   NAAR EEN NATUURINCLUSIEVE AANPAK mbv NL GREENLABEL
  De weg naar verdergaande verduurzaming van de leefomgeving is ingeslagen en onomkeerbaar maar de route ernaar toe is niet altijd even duidelijk. NL Greenlabel meet jouw aanpak door, geeft concrete verbeterpunten en brengt de juiste partners bijeen. Vergroenen, vereenvoudigen en versnellen doe je zo!
  Lodewijk Hoekstra, Founder/eigenaar NL Greenlabel
 • 17.25   HYLIFE INNOVAHUB – toepassing groene waterstof
  Op het gebied van waterstof ontstaan veel goede initiatieven: waterstofketels in de bestaande bouw, gasleidingen om waterstof in plaats van gas te leveren en zwaar verkeer – en passagiersvoertuigen worden uitgerust met waterstof aangedreven systemen.
  Duurzame zelfvoorziening
  De InnovaHub is een zogenaamde ‘energie hub’. Dit ‘middelpunt’ produceert uit duurzaam opgewekte elektriciteit – zon en wind – groene waterstof die intern wordt opgeslagen. Later kan de waterstof omgevormd worden tot elektriciteit en de vrijgekomen warmte worden gebruikt in een warmtenet. Korte uitleg over de kracht van de InnovaHub.
  Jan Korevaar, Bouwonderneming Stout
 • 17.45   Doorpraten en rondje markt
 • 18.15   Afronding en eten
Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie