Alleen voor leden

Naast de terugkerende actuele stand van de woningmarkt in de regio, brengen we graag het gesprek op gang over  ‘(deel)mobiliteit en parkeren’ binnen Zuid Nederland. Met name binnenstedelijk is het toegenomen autobezit een doorn in het oog van zowel groenorganisaties als mobiliteitsexperts en woningbouwers. Als je immers meer woningen en een hoogwaardig woon- en werkklimaat wilt creëren –  in de stad – moet het alternatieve vervoer van mens en product aldaar van zodanige kwaliteit zijn, dat je rigoureuze stappen kunt nemen met betrekking tot het reduceren van het autobezit en de parkeernorm. Voor de ontwikkelaar blijft de aantrekkelijkheid (verkoopbaarheid) van de woningen natuurlijk uitermate belangrijk.

We hebben adviesbureau Empaction gevraagd hun kennis en onderzoeksresultaten met betrekking tot onder meer de bereidheid van autobezitters om hun auto niet mee te laten verhuizen naar een nieuwbouwwoning, met ons te delen. Want die bereidheid is er wel degelijk mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Maar er is meer te doen omtrent het autobezit en parkeren. Gemeentelijk beleid kan flink verschillen of is soms niet meer van deze tijd. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie