Alleen voor leden

De regiobijeenkomsten staan dit voorjaar in het teken van het verder verduurzamen van de leefomgeving.

Om de stad leefbaar te houden, de klimaatveranderingen te beperken en de gezondheid van mens en dier veilig te stellen is verdergaande vergroening van de leefomgeving noodzakelijk.

WoningBouwersNL intensiveert per 2023 de samenwerking met NL Greenlabel met een kennispartnercontract om deze ambitie kracht bij te zetten.

Tijdens de regiobijeenkomsten komen de voordelen van deze samenwerking voor onze leden op tafel:

De leden krijgen niet alleen een kortere lijn naar experts op het gebied van natuurinclusief en circulair ontwikkelen maar ook wordt de weg vrijgemaakt voor leertrajecten om deze manier van werken in de verschillende lagen van de organisatie te laten landen. Zie voor meer informatie over de producten en diensten van NL Greenlabel: https://nlgreenlabel.nl

Natuurlijk komt ook de actuele stand van de woningmarkt aan bod naar aanleiding van de Thermometer Koopwoningen Voorjaar 2023. En met de regiovoorzitters zullen we het programma verder per regio actualiseren.

Schrijf je snel in via de link hiernaast en dan zien we je in maart!

Programma                       

 • 15.30   Inloop
 • 16.00   Welkom door de Regiovoorzitter
  René Beks, Regiovoorzitter Zuid Nederland
 • 16.10   UPDATE WONINGMARKT  a.d.h.v. Thermometer Koopwoningen
  Jannes van Loon, WoningBouwersNL
 • 16.40   Reactierondje
 • 16.50   NAAR EEN NATUURINCLUSIEVE AANPAK mbv NL GREENLABEL
  De weg naar verdergaande verduurzaming van de leefomgeving is ingeslagen en onomkeerbaar maar de route ernaar toe is niet altijd even duidelijk. NL Greenlabel meet jouw aanpak door, geeft concrete verbeterpunten en brengt de juiste partners bijeen. Vergroenen en versnellen doe je zo!
  Pieter van den Braak, Procesmanager NL Greenlabel
 • 17.15   STIKSTOF: HOE KUNNEN WE BLIJVEN DOORBOUWEN?
  Met name in Zuid Nederland zorgt de veranderlijke stikstofregelgeving voor veel verwarring en onrust bij de ontwikkelaars. Niels Crooijmans, gespecialiseerd in dit dossier legt uit. Welke acties kunnen bouwondernemers nemen in de zoektocht naar voldoende stikstofruimte?  Heeft Crooijmans het juiste geitenpaadje voor de bouwondernemer gevonden?
  Niels Crooijmans, Advocaat Goorts + Coppens Advocaten en Adviseurs
 • 17.45   Doorpraten en rondje markt
 • 18.15   Afronding en eten
Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie