Alleen voor leden

De regiobijeenkomsten staan dit voorjaar in het teken van het verder verduurzamen van de leefomgeving.

Om de stad leefbaar te houden, de klimaatveranderingen te beperken en de gezondheid van mens en dier veilig te stellen is verdergaande vergroening van de leefomgeving noodzakelijk.

WoningBouwersNL intensiveert per 2023 de samenwerking met NL Greenlabel met een kennispartnercontract om deze ambitie kracht bij te zetten.

Tijdens de regiobijeenkomsten komen de voordelen van deze samenwerking voor onze leden op tafel:

De leden krijgen niet alleen een kortere lijn naar experts op het gebied van natuurinclusief en circulair ontwikkelen maar ook wordt de weg vrijgemaakt voor leertrajecten om deze manier van werken in de verschillende lagen van de organisatie te laten landen. Zie voor meer informatie over de producten en diensten van NL Greenlabel: https://nlgreenlabel.nl

Natuurlijk komt ook de actuele stand van de woningmarkt aan bod naar aanleiding van de Thermometer Koopwoningen Voorjaar 2023. En met de regiovoorzitters zullen we het programma verder per regio actualiseren.

Schrijf je snel in via de link hiernaast en dan zien we je in maart!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie