Alleen voor leden

Er zijn de afgelopen 20 jaar 1,3 miljoen 65plussers bijgekomen. De komende 30 jaar groeit de groep 65plussers nog eens tot circa 4,8 miljoen. Een steeds groter gedeelte van de 65plussers bezit een koopwoning.

Als 65plussers willen verhuizen, vaak vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze zelf vinden dat ze te ruim wonen, doen zij dit dus ook steeds vaker naar een (nieuwbouw)koopwoning.

Kortom: slimme woningbouwers gaan aan de slag met deze (nieuwe) doelgroep die groot is en vaak ook veel te besteden heeft!

Helaas weten ontwikkelaars nog te weinig over de woonwensen van 65plussers. Willen zij massaal naar appartementen en ‘knarrenhoven’, of bestaat er een variëteit aan woonwensen?

Vooralsnog blijven ze vooral zitten waar ze zitten.  Hoe zorgen we voor meer beweging in dit marktsegment?

Welke woonoplossingen vergroten de kans dat ze wél verhuizen?
RIGO heeft dit voor WoningBouwersNL onderzocht door een grote groep verhuisgeneigde ouderen specifieke woonoplossingen voor te leggen en hen deze te laten scoren.

  • Zijn nabij gelegen voorzieningen belangrijker dan een gezamenlijke tuin?
  • Woont men het liefst in stedelijke omgeving of juist niet?
  • Heeft de ouderwetse privé-achtertuin nog steeds de voorkeur?
  • Welke combinaties van factoren vindt men het meest aantrekkelijk?

Tijdens de WoningBouwersNL Regiobijeenkomst Oost Nederland delen de onderzoekers hun conclusies en vertelt Antje de Groot, conceptontwikkelaar WoonZaam over de initiatieven en (gerealiseerde) projecten voor deze specifieke doelgroep.

Natuurlijk bespreken we – zoals altijd – ook de actuele stand van zaken op de woningmarkt en de grillige economische omstandigheden waarin we nu verkeren.

Programma
15.30: inloop
16.00: welkom door de regiovoorzitter Oost Nederland, Hein Trebbe van Trebbe Groep
16.10: update woningmarkt a.d.h.v. de Thermometer Koopwoningen door Coen van Rooyen van WoningBouwersNL
16.30: reactierondje
16.40: lessons learned: ’t Hofhuys Aahof en andere seniorencomplexen door Hein Stooker van Trebbe Wonen en Ludan Schmid van Tellers & Benoemers
17.00: korte pauze
17.10: woonwensen van senioren; naar welke woning willen 55+-ers wél verhuizen? Resultaten enquête Rigo en Xitres door Perry Hoetjes/Wilma Bakker van Rigo Research en Advies
17.20: de resultaten in breder perspectief door Gert Jan Hagen van SPRINGCO Urban Analytics
17.35: doorpraten en rondje markt
18.00: afronding en eten
19.00: einde

Informatie over parkeren:
Dat kan (deels) in de wijk o.a. in de Scheldelaan.
Voorkeur heeft het parkeerterrein van Winkelcentrum De Dobbe, De Dobbe 1, Zwolle.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie