Op verzoek van Gedeputeerde Monique van Haaf organiseert de Provincie Overijssel samen met de Overijsselse SER een bijeenkomst voor leden van NVB en Bouwend Nederland die in die provincie ontwikkelen en bouwen.

Naast de actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouwbehoefte en – productie, zou de Provincie graag meer zicht krijgen op de knelpunten die ontwikkelaars nu ervaren en welke acties in hun ogen nodig zijn voor een kwalitatieve verbeterslag in de regio.

Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal concrete praktijkvoorbeelden die (eventueel geanonimiseerd) tijdens deze bijeenkomst besproken kunnen worden.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Plancapaciteit gemeenten
  • Wel of niet binnenstedelijk bouwen en wat te doen met de bestaande voorraad
  • Discussies rondom de Ladder voor duurzame verstedelijking
  • Uitwisselen van ideeën om aan te sluiten bij de huidige en toekomstige opgave
Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie