Alleen voor leden
Logo 02 platformbijeenkomst Lente akkoord 2 0

Op 30 juni komt het netwerk van het Lente-akkoord 2.0 bij elkaar in Hotel Jakarta in Amsterdam. Na de succesvolle start afgelopen maart is er veel gebeurd. Tijd om bij te praten over alle acties die gestart zijn en actuele ontwikkelingen op het gebied van Circulair Industrieel Bouwen.

Tijdens de platformbijeenkomst gaan we volop in gesprek. Hoe kunnen professionele opdrachtgevers versnellen en opschalen met circulaire ambities? En wat hebben ze daarvoor nodig van beleid, wet- en regelgeving, gemeentes en bouwpartners? Welke acties kunnen daartoe vanuit Lente-akkoord 2.0 worden ondernomen?

Het programma:

12.00 Netwerklunch

13.00 Opening door dagvoorzitter Jan Fokkema

13.05 Lente-akkoord 2.0 Programma-update: Programmaleider Sander Woertman geeft een toelichting op de 6 verschillende themagroepen die op dit moment lopen, welke partijen op dit moment bij het Lente-akkoord 2.0 betrokken zijn en wat de plannen voor komende tijd zijn.

13.20 Projectontwikkelaar De Nijs en Hamlet Design+Build Technology werken samen aan ambitieuze houtbouwprojecten. In Amsterdam werken ze voor corporatie Stadgenoot aan een meerlaags woongebouw in hout met 56 studio-appartementen. In Heerhugowaard verrijzen 5 woontorens in CLT, waarvan de hoogste 12 verdiepingen telt. De slimme samenwerking en het innovatieve werkproces zorgen ervoor dat het technisch en economisch haalbaar is. U hoort Niek Schaap, senior projectontwikkelaar bij de Nijs en Hans Lormans, oprichter van Hamlet.

13.45 Eerste ronde sessies

 1. Materialenpaspoort Is een materialenpaspoort essentieel voor circulaire woningbouw? En zo ja: hoe moet dat materialenpaspoort eruit zien? Hoe past het binnen een circulair bouwproces, van ontwerp en inkoop tot remontage? U gaat hierover in gesprek met Menno Rubbens van Cepezed Projects en Thomas Geenen, projectmanager bij Finch Buildings
 2. Consumentenwaardering Houtbouw De eerste stappen zijn gezet met de themagroep Çonsumentenwaardering Houtbouw’. Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste kennispaper met een overzicht van de belangrijkste onderzoeken op dit vlak. Koplopers die actief zijn in de themagroep gaan komende maanden de wensen en ideeën van bewoners en geïnteresseerden inventariseren middels enquetes, projectbezoeken en interviews. Dit levert input op voor bouwers, ontwikkelaars, corporaties en beleggers die met houtbouw aan de slag gaan. U hoort hierover van de betrokken koplopers, waaronder Kes Brattinga, senior analist residentieel en internationaal vastgoed bij Syntrus Achmea.

14.45 Pauze

15.00 Tweede ronde sessies

 1. Houtbouw en Verzekeren Om de vraag naar houten woningbouw te voldoen, zal komende jaren vaker meerlaags moeten worden gebouwd. Onder welke voorwaarden deze projecten moeten worden verzekerd is onduidelijk. Zowel bij verzekeraars als bij ontwikkelaars is behoefte aan uitwisseling van kennis en inzicht in elkaars werkwijze. Met de themagroep ‘Verzekerbaarheid Houtbouw’ gaan koplopers in gesprek met verzekeraars en assurantiemakelaars. Tijdens de platformbijeenkomst hoort u de resultaten van de eerste gesprekken en komt u te weten wat de themagroep gaat betekenen voor uw toekomstige houtbouwproject. Niels Castelein, timber structural engineer bij Sweco, Niek Schaap, senior projectontwikkelaar bij de Nijs, Wim Smit, senior projectmanager nieuwbouwontwikkeling bij Syntrus Achmea REF, Jan Willem Markhorst, hoofd ontwikkelingsmanagement bij Syntrus Achmea REF, gaan in gesprek met brandverzekerexpert Richard van der Tuin, Senior Risicodeskundige bij verzekeraar Achmea en met de zaal over struikelblokken en kansen.
 2. MPG
  Binnen het Lente-akkoord 2.0 is volop aandacht voor de MPG-methodiek. Een themagroep signaleert vanuit de praktijk kansen en uitdagingen. Op basis daarvan doet het Lente-akkoord 2.0 concrete suggesties hoe de MPG-methodiek kan worden verbeterd, aansluitend op de bouwpraktijk. Welke uitdagingen moeten als eerste worden opgepakt? Het advies dat verschillende adviseurs afgelopen maand onder de vlag van Gideonstribe aan BZK voorlegden, dient als onderlegger van het gesprek. U krijgt hierover een interessante presentatie. Met Geurt Donze en David Anink van W/E Adviseurs.
 3. Het meeste halen uit de MIA/vamil-regeling
  De MIA/Vamil is een fiscale regeling voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Een succesvolle aanvraag kan bijdragen aan een circulair business model. Welke kansen levert dit op voor uw bedrijf? Hoe kan de aanvraag beter afgestemd worden op het bouwproces zodat tijd en geld worden bespaard? Deze en meer vragen staan centraal in deze sessie, waarin RVO de regeling presenteert en we in gesprek gaan met marktpartijen over hun ervaringen met de regeling. Met:
  Lonneke de Konin
  g van RVO
  Mark Kuijpers en Jurn de Winter 
  van Portaal
  Nico Blaauw
   Trebbe
  Thomas Geenen
  , projectmanager bij Finch Buildings

16.05 Gesprek

16.30 Afsluiting en borrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@lente-akkoord.nl.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie