Alleen voor leden

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online ‘inspiratietour’ en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten.

Woningcorporaties, bouwbedrijven, energiebedrijven en gemeenten staan de komende jaren voor de uitdaging woningen van het aardgas af te krijgen. Ambitie is om uiterlijk in 2050 zo’n 2,1 miljoen sociale huurwoningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Alleen al het aantal van 2,1 miljoen geeft de omvang en impact van de verduurzamingsopgave weer. Tijd om meters te maken en te leren van projecten waar ze het voor elkaar krijgen.

Op dit moment zetten corporaties en hun (bouw)partners al concrete en innovatieve stappen die het doel van de energietransitie een aardgasvrije woningvoorraad in 2050 dichterbij kunnen brengen. Om deze praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners Woningbouwers Nederland, Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

Voor wie?
Wij nodigen vooral directeuren, vastgoedstrategen en beleidsstrategen verduurzaming bij corporaties uit om deel te nemen. Daarnaast worden ook leden van de betrokken partners uitgenodigd.

Inspiratietour 22 september 2022 – Nieuwbouw: Brainport Smart District (BSD)
13:00-15:00 uur
Digitaal via Teams

CASA proof of concept house Helmond – foto: Team CASA / Rien Boonstoppel

Wonen in een duurzame wijk met woningen die de planeet niet belasten, vervuilen of uitputten. Een living lab met de nieuwste inzichten en technologieën op het gebied van energieopwekking en -opslag, vervoer, gezondheid, participatie, data, infrastructuur en circulair bouwen. Wonen in een wijk, waar iedereen elkaar helpt, middelen worden gedeeld en iedereen welkom is. Wonen in duurzame huizen met zonnepanelen en opslag van warmte, energie en regenwater, waarvan het binnenklimaat de gezondheid bevordert. In Helmond, in de wijk Brandevoort, wordt de slimme Wijk van de Toekomst gebouwd.

Wat komt er kijken bij deze vorm van energie-neutrale gebiedsontwikkeling (duurzame en slimme wijk)? Welke rol hebben gemeente, corporaties, ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners?

Een eerste proof-of-concept project is opgeleverd: het CASA 1-huis-project, in samenwerking met TU-Eindhoven, bouwbedrijf Hurks en Woonbedrijf. Daarnaast heeft Compaen het voornemen om in BSD een aantal circulaire biobased sociale huurwoningen te realiseren: de Optimus woning. U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Aanmelden voor deze inspiratietour kan via de website van Platform31.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie