Alleen voor leden

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online ‘inspiratietour’ en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten.

Woningcorporaties, bouwbedrijven, energiebedrijven en gemeenten staan de komende jaren voor de uitdaging woningen van het aardgas af te krijgen. Ambitie is om uiterlijk in 2050 zo’n 2,1 miljoen sociale huurwoningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Alleen al het aantal van 2,1 miljoen geeft de omvang en impact van de verduurzamingsopgave weer. Tijd om meters te maken en te leren van projecten waar ze het voor elkaar krijgen.

Op dit moment zetten corporaties en hun (bouw)partners al concrete en innovatieve stappen die het doel van de energietransitie een aardgasvrije woningvoorraad in 2050 dichterbij kunnen brengen. Om deze praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners Woningbouwers Nederland, Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

Voor wie?
Wij nodigen vooral directeuren, vastgoedstrategen en beleidsstrategen verduurzaming bij corporaties uit om deel te nemen. Daarnaast worden ook leden van de betrokken partners uitgenodigd.

Inspiratietour 10 november 2022 – Bestaande bouw: twee praktijkcasussen
13:30-15:00 uur
Digitaal via Teams


Renovatie Heycop Breukelen – screenshot vanwijnen.nl

Casus 1: Kleinschalige warmtenetten in Leeuwarden

Corporatie Elkien vergeleek twee projecten (warmtepompen en PV-panelen) op het gebied van kosten voor de huurder, CO₂-reductie, financieel perspectief voor de corporatie en risicofactoren. De twee projecten betreffen verduurzaming van 150 grondgebonden woningen (met nieuwe buitenschil) en verduurzaming van 250 portiekwoningen (zonder nieuwe buitenschil).

Casus 2: Buurtwarmtenet in wooncomplex ’t Heycop in Breukelen

Een uniek project met een nieuw type HT-warmtepompinstallatie (hoogtemperatuur-warmtepomp). Een kleinschalig warmtenet dat geen grote infrastructuur-voorzieningen nodig heeft, waarbij woningen snel van het aardgas af kunnen. Dit concept is erg geschikt voor gestapelde bouw.

Beide corporaties delen hun ervaringen.

Aanmelden voor deze inspiratietour kan via de website van Platform31.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie