Netwerkbijeenkomst voor de regio Zuid Nederland. Alleen voor NVB-leden.

NVB trekt graag het land in om haar leden te bezoeken om ervaringen uit te wisselen en (regionale) kennis te  delen. Op donderdag 15 maart is de regio Zuid Nederland aan de beurt.

Programma

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Presentatie actuele woningmarkt aan de hand van het verschijnen van de Thermometer Voorjaar 2018 (Nico Rietdijk)
  • De Thermometer verder vertaald naar de regionale woningmarktontwikkelingen (Frans Wittenberg, Bureau Stedelijke Planning)
  • ‘Rondje markt’
  • Wensen, verwachtingen leden en ambities NVB

NVB Regiobijeenkomsten zijn exclusief bedoeld voor directeuren en DGA’s van NVB Lidbedrijven.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie