Netwerkbijeenkomst voor de regio Zuid Nederland.

NVB trekt graag het land in om haar leden te bezoeken om ervaringen uit te wisselen en (regionale) kennis te  delen. Op 10 oktober 2019 is de regio Zuid Nederland aan de beurt.

Tijdens de NVB Regiobijeenkomst Zuid Nederland staan twee onderwerpen centraal:
De Regionale woondeal Eindhoven en het Provinciaal beleid Brabant.

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afgelopen maart afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren. Dit komt in Eindhoven neer op een forse versnelling van de jaarlijkse woningbouwproductie naar ongeveer 3.000 woningen gemiddeld per jaar. Ook komen er op korte termijn nog 1000 tijdelijke woningen.

Het Rijk ondersteunt de woondeal met een bedrag van 750.000 euro voor onderzoek en pilots. Ook wordt bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels zodat tijdswinst kan worden geboekt.

Hoe wordt deze samenwerking verder vormgegeven? Waar komen deze woningen en aan welke eventuele ‘bijzondere regels’ denkt het Rijk ter versnelling van de woningbouwproductie? Hoe past de woondeal in het verdere provinciaal beleid?

Met medewerking van Kathrin Becker, Senior Policy Advisor BZK en Niek Bargeman, Senior adviseur ‘Bevolking en Wonen’, Provincie Noord-Brabant.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie