NVB trekt graag het land in om haar leden te bezoeken om ervaringen uit te wisselen en (regionale) kennis te  delen. Op 16 oktober 2019 is de regio Oost Nederland aan de beurt.

Regio’s aan de grens van Oost Nederland zullen op basis van huidige bevolkingsprognoses vooral krimpen en leegstand kennen. Maar groei en krimp zijn moeilijk te voorspellen blijkt uit onderzoek van Atlas voor Gemeenten.
Bevolkingsprognoses zijn een stuk onzekerder dan vaak wordt aangenomen.
Zo is de laatste jaren een stad als Eindhoven flink gegroeid, terwijl in 2005 nog krimp werd voorspeld.

Voor Oost-Nederland en andere grensregio’s kan de toekomst dus een stuk zonniger zijn!
Waarom wordt nog zo weinig ingezet op het slechten van de grensbarrières met Duitsland? De Randstad trekt omdat daar de banen zijn maar die zijn er in Duitsland ook!

Er zijn zoveel kansen als je naar het oosten kijkt in plaats van naar het westen. Kom naar de NVB Regiobijeenkomst en verneem hoe de aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens flink kan toenemen!

Met medewerking van Roderik Ponds, Researcher en Economisch geograaf, Atlas voor Gemeenten.

Roderik (dr. R.H.F.) Ponds is gepromoveerd Internationaal econoom en Economisch geograaf (Universiteit Utrecht). Voordat hij bij Atlas voor gemeenten in dienst trad werkte hij achtereenvolgens bij het Ruimtelijk Planbureau en bij Roland Berger Strategy Consultants. Daar heeft hij zich bezig gehouden met complexe data-analyses en de ontwikkeling van (ruimtelijke) modellen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie