Reserveer nu uw agenda en meld u aan voor het NVB Topdebat “Naar een integrale aanpak van de woningmarkt” op maandagmiddag 10 april 2017.

In 2013 heeft het kabinet de eerste stappen gezet om de woningmarkt te hervormen. Doel was een stabielere woningmarkt met lagere schulden, een beter functionerende huurmarkt, meer betaalbare particuliere huurwoningen en kortere wachtlijsten voor corporatiewoningen.

De bedoelingen waren goed. Maar of het kabinet geslaagd is? Eén ding is al wel duidelijk: hypotheken zijn lastiger te krijgen, de hypotheekrenteaftrek wordt stukje bij beetje beperkt en het speelveld van de woningcorporaties is kleiner geworden.

Vier jaar later overzien we het ‘slagveld’. Nog altijd is er een groot tekort aan woningen. We zien uiteenlopende problemen op de koop- en huurmarkt, zowel in de stad als in de regio. Bij veel mensen zorgt dit voor grote onzekerheid over de beschikbaarheid én betaalbaarheid van hun huisvesting. Vaak nog versterkt door voor hen negatieve ontwikkelingen op het gebied van werk, pensioen en zorg.

Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems OTB) en Karel Schiffer (gastdocent OTB) stellen in hun essay NIETS DOEN IS GEEN OPTIE, dat Nederland behoefte heeft aan een visie op de lange termijn. Een toekomst waarin woonwensen en betaalbaarheid van het wonen leidend zijn. Uiteraard in zorgvuldige afstemming met te verwachten ontwikkelingen rond pensioenen, zorg en het belastingstelsel.

Wat moet er volgens u gebeuren? Want niets doen is geen optie!

Graag nodig ik u daarom uit om op maandagmiddag 10 april aanstaande met bestuurders en professionals uit de hele woningmarkt te zoeken naar creatieve oplossingsrichtingen voor het huidige stagnerende woonbeleid.

De middag staat onder leiding van Felix RottenbergNaast Peter Boelhouwer en Karel Schiffer die het spits afbijten, geven wethouder Raimond de Prez (Delft), Marnix Norder (Aedes) en Marianne de Boer (Pensioenuitvoerder BeFrank) aan hoe zij de integrale aanpak van de woningmarkt vorm zouden willen geven.

Opiniemaker Mathijs Bouman becommentarieert de voorgestelde oplossingen. Hoe realistisch zijn zij en welke kansen biedt een nieuw regeerakkoord?

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie