De discussie over waar die 1 miljoen nog te bouwen woningen moeten komen, is in een stroomversnelling geraakt doordat minister Kajsa Ollongren heeft aangegeven open te staan voor bouwen aan de randen van de stad. De woningbouwproductie moet immers omhoog en dat redden we niet uitsluitend binnenstedelijk.

Lees ook: NVB blij met reactie minister Kajsa Ollongren

Tijd voor een gedegen debat met markt, overheid en andere stakeholders aan de hand van objectieve feiten en cijfers. Minister Ollongren opent de middag met haar kijk op de ruimtelijke ordening en visie op de toekomst. Vervolgens gaan we op zoek naar antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  • Wat is binnenstedelijk haalbaar? En wat daarbuiten?
  • Hoe creëren we meer kwaliteit in de stad?
  • Welke mogelijkheden bieden de rafel- en rommelranden van stad en dorp? En op welke manier kunnen we kwaliteit toevoegen aan deze (woon)gebieden?
  • Wat kan de Randstad nog aan of is de trek naar het Randland eigenlijk al aan de gang?

Deze en andere vragen liggen op tafel tijdens het  4e NVB Topdebat ‘Waar moeten we bouwen bouwen bouwen? Gaan ‘rood en groen het samen doen?’

Onder leiding van voormalig wethouder Jan Bart Wilschut discussiëren de volgende sprekers met elkaar en met u over de mogelijkheden om op korte termijn de broodnodige versnelling van de woningbouw productie te realiseren:

  • Walter de Boer, CEO BPD Europe BV
  • Marije Eleveld, Directeur-bestuurder BO-EX
  • Marleen HermansHoogleraar TU Delft, Managing Partner Brink Management / Advies
  • Paul Hilbers, Hoogleraar Nyenrode en directeur De Nederlandsche Bank
  • Annius Hoornstra, Voorzitter Vereniging van Grondbedrijven
  • Jac Vries, Directeur VBM Ontwikkeling

De urgentie is groot! We zijn benieuwd naar de analyses en oplossingen van onze gastdebaters. Maar zeker ook naar die van u!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie