In de serie NVB Topdebatten zijn de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie en het belang van een gezonde programmering bij gemeenten wel aangetoond. Het NVB Topdebat op 12 september 2018 ging over de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving.

Lees hier het flitsverslag: Bouwen mét de natuur is zuurstof voor het wonen

We naderen een steeds urgenter gezamenlijk belang en wens: het verduurzamen van de woningvoorraad en het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook binnenstedelijk. Waarom slaan we de handen dan niet écht ineen? Met een dictaat vanuit ‘rood’ komen we er niet. En de ‘groen’ kant kan ook niet alles zo maar afdwingen. Alleen echte samenwerking zal zijn vruchten in de praktijk afwerpen.

Het NVB Topdebat op 12 september 2018 ging over de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving.

Ook minister van Landbouw en Natuur,Carola Schouten, onderschrijft het belang van een evenwichtige samenwerking tussen mens en natuur. Wonen, werken en recreëren met respect voor het buitengebied en het binnenstedelijk groen. Op het NVB Topdebat gaf zij haar visie op waar deze samenwerking toe kan leiden. Verder mengden zich in de discussie: Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en Niek Roozen, landschapsarchitect.

LTO, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en VHG uitgenodigd waren vertegenwoordigd in het ‘groene panel’.

Gespreksleider: Jan Bart Wilschut

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie