In deze introductie van één dag wordt het kader waarbinnen de projectontwikkelaar opereert nader beschouwd: van veranderingen in de samenleving, de invloed van de politiek, duurzaamheid en innovatie tot de woningmarktontwikkelingen van nu en morgen. Focus ligt hierbij op de woningmarkt.

Economie en huizenmarkt zijn communicerende vaten. Een sterke huizenmarkt is belangrijk voor een sterke economie en andersom. Dit betekent ook dat we de maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen goed moeten blijven volgen. Degenen die in de ‘varkenscyclus’ geloven, zien dat in 2019 het hoogtepunt op de vastgoedmarkt is bereikt en het tij wel eens zou kunnen keren. Voor welke strategische keuzen staan projectontwikkelaars dan?

Antwoorden op onder meer de volgende vragen komen deze dag aan bod:

  • Hoe gaan we om met de oplopende bouwkosten?
  • Wat gebeurt er als de rente gaat stijgen?
  • Wat kunnen we leren uit het verleden?
  • Welke verschillen zien we als we meer regionaal inzoomen?
  • Hoe houden we het wonen betaalbaar?
  • Welke rol spelen beleggers bij de financiering van huurwoningen?
  • Hoe brengen we meer rust en evenwicht op de woningmarkt?
  • Wat zijn de perspectieven met betrekking tot verdere verduurzaming van de woningmarkt?

Onderdeel van de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie