Het flitsverslag van het NVB Jaarcongres 2019 is hier te vinden.

Nut en noodzaak van versneld investeren in meer dan digitalisering, techniek, proces en productinnovaties. Ook organisaties zelf moeten innoveren. Maar hoe doe je dat?

Innovatie is onontkoombaar en dat weet iedereen in de sector. Maar waar begin je, waar liggen de prioriteiten en wat kost het? Het ingewikkelde is, dat de primaire aandacht op dit moment geheel is gericht op de korte termijn. Hoe om te gaan met het stikstofprobleem, met de te snel stijgende bouwkosten en met het structurele gebrek aan goed geschoolde medewerkers? 

Op ons Jaarcongres laten we de sores van vandaag even los en kijken we naar de toekomst. Hoe maken we onze organisaties gezond en futureproof? Hoe kunnen we inspelen op de veranderingen die in razend tempo op ons afkomen?

De sector ziet in sneltreinvaart een aantal radicale systeemveranderingen op zich afkomen. ‘Oude’ markten worden opengebroken door nieuwe toetreders, kennis biedt nog maar heel kort competitiekracht en de maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid dwingen bedrijven tot diepgaande aanpassingen.

Hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan? Hoe blijven bedrijven ook op de middellange en langere termijn succesvol? Hoe zorgen zij ervoor dat innovatie de taak van iedereen is, op elk moment? Hoe houden zij tegelijkertijd hun medewerkers gemotiveerd en binden zij hen aan het proces van veranderen?

Het is een complexe zoektocht met een permanent karakter. Deze zoektocht staat centraal op het jaarcongres. Daar worden we bij geholpen door een aantal excellente sprekers, die onder leiding van Sven Kockelmann met verschillende inzichten ons oplossingsrichtingen bieden.

Kortom: opnieuw een jaarcongres over de mogelijkheden om succesvol om te gaan met de grote uitdagingen waar de bedrijven voor staan!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie