De Nederlandse natuur verschraalt in rap tempo. De biodiversiteit neemt gevaarlijk snel af. De verandering van het klimaat zorgt bovendien voor extremere weersomstandigheden, zoals felle hoosbuien en langdurige droogte. Ook hittestress wordt een groter probleem, met name in verstedelijkt gebied.

De brancheverenigingen NVB, Bouwend Nederland en NEPROM willen hier iets aan doen. Door natuurwaarden en klimaatadaptatie expliciet mee te nemen in nieuwbouw planontwikkelingen zijn we beter voorbereid op extreme omstandigheden, en kunnen we helpen het tij te keren.

Hierbij hebben we de hulp en inzet nodig van onze leden, van ontwerpers, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Gezamenlijk willen we de bestaande kennis en ervaring bundelen om tot nieuwe natuurrijke bouwprojecten te komen, met meer waarde voor de bewoners.

De kick off van het actieprogramma ‘Klimaat Adaptief bouwen met de Natuur’ (KAN) vindt plaats op 26 maart tijdens Building Holland. Het is mogelijk om voor en na het programma de beurs te bezoeken.

Programma

Inleidingen van: televisietuinman Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), onderzoeker Robbert Snep (Wageningen Environmental Research), ontwerper Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw) en Claudia Bouwens (NEPROM, programmaleider klimaatadaptief bouwen met de natuur). Vervolgens kunt u uit zes projecten kiezen en maakt u kennis met leerzame voorbeelden van groene woningontwikkelingen.

U kunt kiezen uit:

  • Erik Gathier, conceptontwikkelaar ERA Contour over de groene woontoren Linck in de Binckhorst, Den Haag.
  • Stijn Koole, landschapsarchitect en partner bij Bosch Slabbers over de klimaattuin in woonproject Poortmeesters in Delft
  • Hiltrud Pötz, directeur Atelier Blauwgroen, over de natuurinclusieve sociale huurwoningen Hof van Heden in Rotterdam, 10 jaar geleden opgeleverd.
  • Arjaan Hoogenboom, stedenbouwkundige van gemeente Delft, over de binnenstedelijke ontwikkeling Nieuw Delft met groen en water als oplossing voor de klimaatopgave.
  • Frank Vonk, landschapsarchitect bij AM over Wonen op landgoed Wickevoort in Haarlemmermeer. Ontwikkeling waarbij nieuwe woningen, bestaande voorzieningen en het landschap elkaar versterken
  • Jac Vries, directeur VBM ontwikkeling, over de pluspunten van natuur in combinatie met woongebieden, met als voorbeeld Stad van de Zon in Heerhugowaard.
Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie