Op dinsdagmiddag 6 juni organiseert het KAN Platform, samen met het SIGS-netwerk (WUR), een groots opgezette KAN platformbijeenkomst.

Voor ons ligt een grote bouwopgave, én de wens om dit voor een belangrijk deel binnen bestaand stedelijk gebied te doen. Is het mogelijk om dit te combineren met die andere ruimtevragende wens: de gebouwde omgeving natuurinclusief maken? Kunnen we de biodiversiteit van de stad te verbeteren? Hoe doen we dat op stad- en ontwikkellocatieniveau, en hoe maken we meteen de koppeling met klimaatadaptatie, woonplezier en andere opgaven? Wat kunnen straten en watergangen hieraan bijdragen? En nieuwe gebiedsontwikkelingen? Wat betekent deze veranderende ruimte vraag voor die andere ruimtepakker: mobiliteit?

We geven je een eerste blik op het programma. Koos Biesmeijer (Naturalis) vertelt ons over de basis kwaliteit natuur in de stad. Robbert Snep (WUR, docent leertraject) vertelt over de huidige stand van natuurinclusief ontwerpen en ontwikkelen, ook internationaal. Gideon Vreeman (ecoloog gemeente Utrecht) vertelt over Merwede Kanaalzone Utrecht. Na drie pitches kun je kiezen over welk natuurinclusieve en klimaatadaptieve project je meer wilt horen. Het gehele programma komt binnenkort beschikbaar.

Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn de sleutelspelers voor deze opgaven: Rijk en gemeenten, KAN deelnemers (ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven), landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en groensector. Deelname aan de platformbijeenkomst is gratis. Bij meer aanmeldingen dan plekken krijgen deelnemers van het platform KAN Bouwen en deelnemers SIGS voorrang.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie